Thermo Fisher Scientific Norway was one of many stops during the guided tours through Oslo Cancer Cluster Innovation Park for students of Ullern Upper Secondary School.

A peak into the cancer research world

ThermoFisher Scientific Norway lectures students at Ullern

Ullern Upper Secondary School is unique, because it shares its building with world-class cancer researchers. Last month, all new Ullern students got to experience this first-hand.

This year’s School Collaboration Days in Oslo Cancer Cluster Innovation Park were held right before the autumn holiday. All the first-year classes at Ullern Upper Secondary School were given a guided tour around the Innovation Park to get to know the companies that they share their everyday lives with.

The purpose of the School Collaboration Days is to give the first-year students at Ullern Upper Secondary School an understanding of what the different companies in the Innovation Park and departments of Oslo University Hospital do.

The common denominator for all of them is cancer and many are developing new cancer treatments. While the Cancer Registry of Norway are collecting statistics and doing cancer research, Sykehusapotekene (Southern and Eastern Norway Pharmaceutical Trust) produce chemotherapy and antibodies for patients that are admitted to The Norwegian Radium Hospital and the Department of Pathology (Oslo University Hospital) gives the cancer patients their diagnoses.

 

IN PICTURES

The student guided tours of Oslo Cancer Cluster Innovation Park

Jonas Einarsson lecturing to students at Ullern

True to tradition, Jónas Einarsson, CEO of the evergreen fund Radforsk, opened the School Collaboration Days in Kaare Norum auditorium with a common lecture. In this image, Einarsson is talking about the development of the Montebello area, which Oslo Cancer Cluster Innovation Park is a part of. The first Radium Hospital was opened in 1932 and the following year Ullern School was moved from Bestum to the same place that houses Oslo Cancer Cluster Innovation Park today.

 

Kreftregisteret lecturing to students at Ullern.

Elisabeth Jakobsen, Head of Communications of the Cancer Registry of Norway, tells the first year students about what they do and the risk factors for developing cancer. Also, she asked the students several questions about how to regulate the sales of tobacco, e-cigarettes and many other things.

 

Thor Audun Saga is the CEO of Syklotronsenteret (“the Norwegian medical cyclotron centre”). He told the students about what they do, what a cyclotron is and how they use cyclotrons to develop cancer diagnostics.

 

ThermoFisher Scientific Norway lectures students at Ullern

The management of Thermo Fisher Scientific Norway are also housed in the Oslo Cancer Cluster Innovation Park. They told the students about the Norwegian invention called “Ugelstadkulene”. This is both the starting point for million of diagnostic tests across the world and revolutionary (CAR T) cancer treatments, 45 years after they were invented.

 

Students guided through the Oslo Cancer Cluster Incubator Laboratory

The tour was ended with a walk through the laboratory of the Oslo Cancer Cluster Incubator. The students were given an inside look at the work done and instruments used by the cancer researchers in the lab. This area is only one or two floors above their regular class rooms. The student could see first-hand the opportunities there are in pursuing a career in research, entrepreneurship and innovation.

Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen (til høyre) fram nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2020. Foto: Stortinget

Mer til e-helse og sykehus

Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen (til venstre) fram nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2020. Foto: Stortinget

I Statsbudsjettet 2020 foreslår regjeringen flere temaer som er relevante for Oslo Cancer Cluster, blant annet å øke investeringer i e-helseløsninger, satse mer på sykehusene og utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Men det står lite konkret om kreft.

– Helse og omsorg har stor plass i budsjettet også til neste år, sa finansminister Siv Jensen i finanstalen hun leverte fra Stortingets talerstol 7. oktober 2019.

Jensen ramset deretter opp satsingsområdene som regjeringen har på helse i Statsbudsjettet 2020:

 • mer moderne sykehus med ny teknologi og nye behandlingsformer, flere fastleger og legespesialister
 • oppfylle opptrappingsplanen for rusfeltet 
 • kortere ventetid for pasienter ved sykehusene
 • bedre omsorgstjenester

Du kan lese hele finanstalen på regjeringens nettside.

Lite konkret om kreft

Statsbudsjettet 2020 nevner lite konkret om kreft, faktisk bare to punkter.

 1. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft med 24,7 millioner kroner i 2020. Det blir en samlet bevilgning på om lag 97 millioner kroner.
 2. Radiumhospitalet skal videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. Dette nevnes i omtalen av den planlagte sykehusomleggingen i Oslo.

Kliniske studier nevnes ikke spesifikt i Statsbudsjettet 2020.

100 millioner til Gaustad og Aker

Regjeringen foreslår at 100 millioner kroner går til nye sykehus på Aker og Gaustad i Oslo. Samtidig foreslås en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet. Det skal legge til rette for at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus kan gå i gang med prosjektering og bygging av et nytt, stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

I tillegg foreslås en lånebevilgning til universitetsarealer ved det nye sykehuset i Stavanger.

Satsing på e-helse

Regjeringen foreslår et løft for den nasjonale e-helseutviklingen, med 373 millioner kroner. Dette skal få opp tempoet på digitaliseringen i helsetjenesten og legge til rette for å utnytte norske helsedata bedre.

– Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Regjeringen ønsker å gjøre disse lettere tilgjengelig for forskere og andre som har behov for å analysere helsedata. Helseanalyseplattformen vil kutte ned på unødvendig byråkrati og tidstyver. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 131 millioner kroner, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding om temaet.

Regjeringen vil også etablere et «standardisert språk», et kodeverk og terminologi i helse- og omsorgssektoren, for å bedre pasientsikkerhet og skape mer samhandling.

Til sist vil regjeringen øke bevilgningene til modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren og til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no, grunndata og helseID.

Pressemeldingen om satsingen på e-helse kan du lese på regjeringens nettside.

Les mer om prioriteringer i budsjettforslaget for Helse og omsorgsdepartemente på side 25 i Statsbudsjettet 2020. 

Dobbelt opsjonsfordel for start-ups

Regjeringen vil utvide ordningen for gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskaper. Maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500 000 kroner til en million kroner. Regjeringen foreslår også å utvide ordningen til å omfatte flere selskap.

I tillegg til at opsjonsfordelen dobles, økes maksimalt antall ansatte i selskap som kan være i ordningen fra 10 til 12. Det gjør at flere små selskap kan benytte ordningen.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap ble innført fra 2018. Under denne ordningen kan ansatte få opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris. Ordningen innebærer blant annet at skatteplikten på opsjonene utsettes salg av aksjene kjøpt ved hjelp av opsjonene. Denne skatteutsettelsen er begrenset til en maksimal opsjonsfordel, som nå foreslås doblet.

Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Regjeringen opplyser at den jobber for at endringene vil bli godkjent før nyttår, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2020.

Flere relevante temaer i Statsbudsjettet

 • Skattefunn: Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen som skal stimulere næringslivet til å investere enda mer i forskning og utvikling (FoU). Forslagene øker den årlige Skattefunn-støtten med 150 millioner kroner fra 2020. Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak som gir bedre kontroll med ordningen. Les mer om skattefunnforslaget på regjeringens nettside.  
 • Protonsenter: 26 millioner foreslås til protonsenter i 2020.
 • Fastlegene: Regjeringen foreslår å bruke om lag 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. De varsler flere tiltak for å styrke ordningen i en handlingsplan som skal komme våren 2020.
 • Legespesialisering: Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler.
 • Statsbudsjettet 2020 er på 1 414,6 milliarder kroner. Staten forventer å tjene 245 milliarder kroner på olje– og gassvirksomheten til neste år.
 • Du kan fordype deg i Statsbudsjettet 2020 på regjeringens temaside.

Sign up to OCC monthly newsletter

From left to right: Gaspar Taroncher-Oldenburg, Marko Kuisma, Jørn Skibsted Jakobsen, Carl Borrebaeck, Kristian Pietras, Kaisa Helminen and Mark Swindells engaging in the lively panel discussion.

Forward-looking session on cancer precision medicine

The panel discussion at the Precision Medicine session at NLS Days 2019.

Emerging therapies, digital solutions and AI were central topics when international experts met during the oncology session at the Nordic Life Science Days 2019.

Oslo Cancer Cluster hosted the session on oncology titled “Cancer precision medicine: State-of-the-art and future directions” at the Nordic Life Science Days this year. The session covered recent advances in cancer immunotherapy and cell- and gene therapies. International experts met to discuss how big data, artificial intelligence and digital solutions are changing drug development, diagnostics and patient care.

 

AI revolutionizing cancer research

Dr. Mark Swindells on artificial intelligence and drug discovery.

Mark Swindells on artificial intelligence and drug discovery.

Mark Swindells, PhD, COO Exscientia, presented how artificial intelligence is changing and driving drug discovery now.

“On average 2 500 compounds need to be synthesized and tested to develop a candidate molecule for clinical trials. We want to apply AI to this artisan area of drug discovery. By reducing the amount of compounds synthesized and tested, we will reduce the overall cost and time to get drugs to market,” Swindells said.

This is a fast moving area and one of the examples of technical innovation Swindells gave was Exscientia’s Active Learning algorithms, which have been benchmarked to work as well as – and in some cases better than – the most successful humans.

In the area of precision oncology, Swindells said: “We are particularly interested in the acquisition of resistance in oncology as an area where our technology could be applied.”

 

Kaisa Helminen, CEO Aiforia, focussed on how the use of artificial intelligence can make image analysis more accurate and efficient.

Dr. Kaisa Helminen on artificial intelligence and image analysis.

Kaisa Helminen on artificial intelligence and image analysis.

“Due to the ageing population, more samples need to be analysed and many countries suffer from serious shortage of pathologists. Many patients are left waiting for their diagnosis and treatment. Manual, visual image analysis is slow and highly subjective. There is a risk for misdiagnosis, which can be dramatic for the patient and costly for the healthcare system.”

Aiforia has built an AI platform that supports medical experts in diagnostics.

“For the first time we are bringing AI tools for doctors’ use, so they can easily create their own AI algorithms,” Helminen explained. “Instead of visually estimating something from samples, we bring accurate, numerical information. AI algorithms are consistent from day to day, week to week, removing the human error component,”

We are bringing AI tools for doctors’ use.

 

Marko Kuisma, Chief Commercial Officer at Kaiku Health, then presented a new digital platform for better patient monitoring, using machine learning tools.

Marko Kuisma on digital tools for better patient monitoring.

Marko Kuisma on digital tools for better patient monitoring.

Scientific evidence demonstrates that patients who use a digital symptom monitoring solution have an overall survival benefit, experience improved quality of life and go through less visits to the emergency room and hospitalisations.

“The traditional interventions that clinicians make are reactive and come with a delay,” Kuisma explained. “With digital symptom monitoring, interventions are still reactive, but more timely, because you can detect the symptoms early on. When applying machine learning, we make that monitoring proactive and predictive, taking action before symptoms and adverse effects develop.”

“… taking action before symptoms and adverse effects develop.”

 

Identifying gene mutations

Jørn Skibsted Jakobsen Md. Ph.D.,Vice president Science and Medicine TA Urology/Uro-Oncology, Global Clinical Research and Development, Ferring Pharmaceuticals, introduced emerging gene therapies to treat non muscle invasive bladder cancer (NMIBC) bladder cancer.

Jørn Skibsted Jakobsen on a radical new gene therapy.

Jørn Skibsted Jakobsen on a radical new gene therapy.

If a NMIBIC patient doesn’t respond to BCG (a type of immunotherapy drug), a cystectomy is still considered the gold standard treatment. This involves surgically removing all or parts of the urinary bladder, creation of a urinary diversion using a piece of the small intestine and leads to a significantly decreased quality of life for the patient.

Jakobsen introduced a new gene therapy to treat NMIBC patients that are unresponsive to BCG treatment.

“Early research suggests mutations in the surrounding tissue of the tumour potentially predict the subsequent recurrence of the disease,” Jakobsen said. “What if we were able to identify those mutations? And then create a personalised gene-based antibody directed at identified mutations. You could potentially treat patients before the recurring disease.”

“You could potentially treat patients before the recurring disease …”

 

Novel targets and pathways

Carl Borrebaeck, Professor, Lund University, and Kristian Pietras, Professor of Molecular Medicine, Lund University presented L2CancerBridge, a collaboration between the Swiss Centre of Lausanne and Lund University. They are exploring a new model for translational research in breast cancer and tumour immunology.

Carl Borrebaeck introduced L2CancerBridge.

Carl Borrebaeck introduced L2CancerBridge.

The tumor immunology team in Lausanne is focused on identifying novel targets on immunoregulatory cells as T cells and dendritic cells, with the goal of identifying new targets for CAR-T cells. The breast cancer team is focused on studies of tumour cells and their microenvironment with the goal to identify signalling pathways.

“We have been able to find signalling pathways between malignant cells and connective tissue,” Pietras said.

These pathways are crucial for basal-like breast cancer, the most aggressive breast cancer subtype, and block the development of resistance to endocrine therapy. Blocking them allows the use of effective endocrine therapies in cancers that previously did not have any targeted treatment options.

 

Gaspar Taroncher-Oldenburg, PhD; Editor-at-Large, Nature Publishing Group, moderated the session for the second year in a row.

“I have been impressed by how much thought both co-hosts of the event—Jutta Heix from the Oslo Cancer Cluster and Carl Borrebaeck from Lund University—put into weaving together a compelling story that is timely and relevant, both locally and globally.” Taroncher-Oldenburg said.

“Of course, much of the credit for the session being successful goes to the panelists, who again this year captured the audience’s attention through a combination of intriguing presentations and a dynamic roundtable discussion that broadly illustrated different aspects–present and future—of precision medicine in oncology.”

“A compelling story that is timely and relevant, both locally and globally.”

Gunhild M. Mælandsmo, Per Morten Sandset and Cathrine M. Lofthus have joined our board.

New board members

Three new board members of Oslo Cancer Cluster: Per Morten Sandset, Gunhild M. Maelandsmo and Cathrine Lofthus

We are happy to welcome three new members to the board of Oslo Cancer Cluster. Find out what they had to say about entering their new positions.

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset is a Senior Consultant in hematology at the Oslo University Hospital and a professor in thrombosis research at the University of Oslo. He has previously been head of the Department of Hematology and Deputy Director of the Medical Division at Ullevål University Hospital and Director of Research, Innovation and Education of the southeastern Norway Health Region. He is currently Vice-Rector at the University of Oslo with responsibilities for research and innovation including the life sciences activities of the university. Sandset has published more than 315 original publications and supervised 30 PhD students.

Why did you join the board of Oslo Cancer Cluster?

“There are currently strong political expectations that the many scientific achievements in the life sciences can be utilized, commercialized and eventually form the basis for new industry.”

“Oslo Cancer Cluster has matured to become a major player of the research  and innovation ecosystem within the life science area in Oslo and also on a national level. This is why being on the board is so interesting and important.”

What do you hope to achieve in your new role?

“As a OCC board member, I want to strengthen and develop the collaboration across the sectors, i.e., between the hospitals and the university – and between academia and industry. On a larger scale, it is about establishing a regional ecosystem that take achievements of the basic sciences into the development of enterprises. Oslo Cancer Cluster should maintain its role as the major player in the cancer area.”

Gunhild M. Mælandsmo

Gunhild Mari Mælandsmo

Gunhild M. Mælandsmo is the head of Department of Tumor Biology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital where she also is heading the “Metastasis Biology and Experimental Therapeutics” research group. She is a Professor at Faculty of Health Sciences, University of Tromsø.

Why did you join the board of Oslo Cancer Cluster?

“I think the concept of Oslo Cancer Cluster is very interesting, fostering a close collaboration between academia, health care providers and the health industry. 

“Focusing on translational research for many years, I think I can contribute in the board with valuable experience in several parts of the value chain; from basic science, from translational aspects and from my close collaboration with clinical partners as well as administrative experience.”

What do you hope to achieve in your new role?

“I hope I can contribute with valuable knowledge – both from cancer research and from my administrative experience from Oslo University Hospital. I also hope to see more products from small Norwegian companies reaching clinical testing and expanding the biotech industry. Finally, I hope to see the Norwegian health care system more active in providing precision cancer medicine (and to utilise the advantages we have when it comes to registries etc).”

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus is the CEO at the Norwegian South East Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF). She has previously held several leading positions at Aker University Hospital and at Oslo University Hospital. Lofthus is a qualified doctor from the University of Oslo, where she also completed a PhD in endocrinology. She also holds qualifications in economy, administration and leadership, and has experience from the health sector as a clinician, researcher and leader. Lofthus also holds directorships in Norsk helsenett and KLP, in addition to being a member of the board of National e-Health.

 

We also wish to extend a special thank you to our previous board members:

 • Kirsten Haugland, Head of the Research and Prevention Department at the Norwegian Cancer Society.
 • Inger Sandlie, professor at the Department of Biosciences, University of Oslo and research group leader at the Department of Immunology, Oslo University Hospital.
 • Øyvind Bruland, professor of clinical oncology at the University of Oslo and consultant oncologist at The Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital.