Torbjørn Furuseth, Chief Financial Officer, Targovax, is delighted to announce that the company's second part of the clinical trial for skin cancer patients will be held at Oslo University Hospital.

New clinical trial at Oslo University Hospital

Torbjörn Furuseth, Targovax

Our member Targovax has announced a new clinical trial for skin cancer patients at Oslo University Hospital.

The second part of a clinical trial for patients with refractory advanced melanoma (a type of skin cancer) will take place at Oslo University Hospital.

“We are excited that we can offer this treatment alternative to patients in our home country, and hopefully it will help us to recruit more patients faster,” said Torbjørn Furuseth, Chief Financial Officer, Targovax.

Targovax is a Norwegian biotech company that develops oncolytic viruses called ONCOS-102 to destroy cancer cells. The treatment is targeted towards solid tumours that are especially hard to treat. The ultimate goal is to activate the patient’s immune system to fight cancer.

Promising results

“The trial is until now conducted at three top hospitals in the US, where competition for patients to clinical trials is high. Oslo University Hospital is also a great cancer center, and currently there are no trials offered to this patient population,” said Furuseth.

Three out of nine patients responded to the treatment during the first part of the clinical trial. This included one complete response and two partial responses.

Dr. Magnus Jäderberg, CMO of Targovax, said: “It is promising to see this level of clinical responses after only three ONCOS-102 injections, including a complete response, which is rare in this heavily pre-treated patient population.”

A forceful combination

The treatment involves a combination of an oncolytic virus and an anti-PD1 checkpoint inhibitor.

The oncolytic virus is a modified virus that has been developed to selectively attack and kill cancer cells. You can read more about the oncolytic viruses on Targovax’s official website.

The anti-PD1 checkpoint inhibitor disrupts the interaction between proteins on the surface of cancer cells. This stops the cancer from evading the immune system.

“Earlier this year, we decided to expand the trial to test a more intensified schedule of ONCOS-102, and it will be interesting to see whether this regimen can generate more and deeper clinical responses,” said Dr. Alexander Shoushtari, Principal Investigator, Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, New York.

The second part of the clinical trial is currently enrolling new patients.

 

Sign up to OCC newsletter

Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen (til høyre) fram nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2020. Foto: Stortinget

Mer til e-helse og sykehus

I Statsbudsjettet 2020 foreslår regjeringen flere temaer som er relevante for Oslo Cancer Cluster, blant annet å øke investeringer i e-helseløsninger, satse mer på sykehusene og utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Men det står lite konkret om kreft.

– Helse og omsorg har stor plass i budsjettet også til neste år, sa finansminister Siv Jensen i finanstalen hun leverte fra Stortingets talerstol 7. oktober 2019.

Jensen ramset deretter opp satsingsområdene som regjeringen har på helse i Statsbudsjettet 2020:

 • mer moderne sykehus med ny teknologi og nye behandlingsformer, flere fastleger og legespesialister
 • oppfylle opptrappingsplanen for rusfeltet 
 • kortere ventetid for pasienter ved sykehusene
 • bedre omsorgstjenester

Du kan lese hele finanstalen på regjeringens nettside.

Lite konkret om kreft

Statsbudsjettet 2020 nevner lite konkret om kreft, faktisk bare to punkter.

 1. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft med 24,7 millioner kroner i 2020. Det blir en samlet bevilgning på om lag 97 millioner kroner.
 2. Radiumhospitalet skal videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. Dette nevnes i omtalen av den planlagte sykehusomleggingen i Oslo.

Kliniske studier nevnes ikke spesifikt i Statsbudsjettet 2020.

100 millioner til Gaustad og Aker

Regjeringen foreslår at 100 millioner kroner går til nye sykehus på Aker og Gaustad i Oslo. Samtidig foreslås en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet. Det skal legge til rette for at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus kan gå i gang med prosjektering og bygging av et nytt, stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

I tillegg foreslås en lånebevilgning til universitetsarealer ved det nye sykehuset i Stavanger.

Satsing på e-helse

Regjeringen foreslår et løft for den nasjonale e-helseutviklingen, med 373 millioner kroner. Dette skal få opp tempoet på digitaliseringen i helsetjenesten og legge til rette for å utnytte norske helsedata bedre.

– Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Regjeringen ønsker å gjøre disse lettere tilgjengelig for forskere og andre som har behov for å analysere helsedata. Helseanalyseplattformen vil kutte ned på unødvendig byråkrati og tidstyver. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 131 millioner kroner, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding om temaet.

Regjeringen vil også etablere et «standardisert språk», et kodeverk og terminologi i helse- og omsorgssektoren, for å bedre pasientsikkerhet og skape mer samhandling.

Til sist vil regjeringen øke bevilgningene til modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren og til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no, grunndata og helseID.

Pressemeldingen om satsingen på e-helse kan du lese på regjeringens nettside.

Les mer om prioriteringer i budsjettforslaget for Helse og omsorgsdepartemente på side 25 i Statsbudsjettet 2020. 

Dobbelt opsjonsfordel for start-ups

Regjeringen vil utvide ordningen for gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskaper. Maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500 000 kroner til en million kroner. Regjeringen foreslår også å utvide ordningen til å omfatte flere selskap.

I tillegg til at opsjonsfordelen dobles, økes maksimalt antall ansatte i selskap som kan være i ordningen fra 10 til 12. Det gjør at flere små selskap kan benytte ordningen.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap ble innført fra 2018. Under denne ordningen kan ansatte få opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris. Ordningen innebærer blant annet at skatteplikten på opsjonene utsettes salg av aksjene kjøpt ved hjelp av opsjonene. Denne skatteutsettelsen er begrenset til en maksimal opsjonsfordel, som nå foreslås doblet.

Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Regjeringen opplyser at den jobber for at endringene vil bli godkjent før nyttår, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2020.

Flere relevante temaer i Statsbudsjettet

 • Skattefunn: Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen som skal stimulere næringslivet til å investere enda mer i forskning og utvikling (FoU). Forslagene øker den årlige Skattefunn-støtten med 150 millioner kroner fra 2020. Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak som gir bedre kontroll med ordningen. Les mer om skattefunnforslaget på regjeringens nettside.  
 • Protonsenter: 26 millioner foreslås til protonsenter i 2020.
 • Fastlegene: Regjeringen foreslår å bruke om lag 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. De varsler flere tiltak for å styrke ordningen i en handlingsplan som skal komme våren 2020.
 • Legespesialisering: Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler.
 • Statsbudsjettet 2020 er på 1 414,6 milliarder kroner. Staten forventer å tjene 245 milliarder kroner på olje– og gassvirksomheten til neste år.
 • Du kan fordype deg i Statsbudsjettet 2020 på regjeringens temaside.
Sune Justesen and Stephan Thorgrimsen from Immunitrack are pleased to receive the Eurostars funding to continue to develop the company's prediction tools. Photo: Immunitrack

New tool to improve cancer vaccines receives funding

Immunitrack

Oslo Cancer Cluster member Immunitrack has been awarded a grant from Eurostars to develop their prediction tool for cancer vaccines.

Immunitrack is a biotech company that develops software, which predicts immune responses and assesses new cancer vaccines.

Developing a new vaccine can be a lengthy and expensive process, with a high risk of failure. One key to success is being able to predict how the patient’s immune system will react, so drug developers can bring forth therapies that mobilize the immune system to fight the disease. Immunitrack’s tools can help developers predict the impact of a new drug on the patient’s immune system, before entering clinical trials.

Eurostars supports international innovative projects and is co-funded by Eureka member countries and the European Union Horizon 2020 framework programme. The funding will be used by Immunitrack over a 24-month period for the ImmuScreen Project, to develop a new prediction tool. It will both improve how cancer vaccines work and how to track patients’ immune responses.

“This Eurostar project will give additional momentum to the ongoing development of a best in class neo-epitope prediction tool, PrDx TM, by Immunitrack,” says Sune Justesen, CSO at Immunitrack.

Immunitrack will receive a total of approximately €750 000 from Eurostars, together with the Centre for Cancer Immune Therapy (CCIT), based in Herley, Denmark. CCIT aims to bridge the gap between research discovery and clinical implementation of treatments in the field of cancer immunotherapy.

“The collaboration with the Danish Cancer Center for Immune Therapy, is certainly an important step in validating and implementing PrDx, in the immune therapy treatment of cancer patients,” says Sune Justesen, CSO at Immunitrack.

Immunitrack will handle the software development, while CCIT performs the in vitro validation. The clinical validation will be carried out in melanoma patients. The results will help to characterize immune responses and help to understand why some tumours are immune to novel cancer vaccines.

Dr. Richard Stratford and Dr. Trevor Clancy, founders of OncoImmunity are happy to combine forces with NEC Corporation to strengthen their machine learning software in the fight against cancer.

Norwegian AI-based cancer research gets a boost

The Japanese tech giant NEC Corporation has acquired OncoImmunity AS, a Norwegian bioinformatics company that develops machine learning software to fight cancer.

This week, Oslo Cancer Cluster member OncoImmunity AS was bought by the Japanese IT and network company NEC Corporation. The company is now a subsidiary of NEC and operates under the name of NEC OncoImmunity AS. NEC has recently launched an artificial intelligence driven drug discovery business and stated in a press release that NEC OncoImmunity AS will be integral in developing NEC’s immunotherapy pipeline.

 

AI meets precision medicine

One of the great challenges when treating cancer today is to identify the right treatment for the right patient. Each cancer tumour is unique, and every patient has their own biological markers. So, how can doctors predict which therapy will work on which patient?

NEC OncoImmunity AS develops software to identify neoantigen targets for truly personalized cancer vaccines, cell therapies and optimal patient selection for cancer immunotherapy clinical trials. Neoantigen targets are parts of a protein that are unique to a patient’s specific tumor, and can be presented by the tumor to trigger the patient’s immune system to attack and potentially eradicate the tumor.

“The exciting field of personalized medicine is moving fast and becoming increasingly competitive. The synergy with NEC Corporation will allow us to make our technology even more accurate and competitive, as we can leverage NEC’s expertise in AI and software development and enable OI to deploy our technology on scale in the clinic due to their expertise in networks and cyber security,” said Dr. Trevor Clancy, Chief Scientific Officer and Co-founder.

“This acquisition gives us the opportunity to be a world leading player in this field and serve our Norwegian and international clients with improved and secure prediction technology in the medium to long term,” said Dr. Richard Stratford, Chief Executive Officer and Co-founder.

 

The rise to success

OncoImmunity was founded in 2014 and has been a member of Oslo Cancer Cluster since the early days of the start up. The co-founders Dr. Trevor Clancy and Dr. Richard Stratford said the cluster has been instrumental to their success and thanks the team for their advice and support from the very beginning of their journey:

“It is crucial with a technology like ours that we interact with commercial companies active in drug development, research, clinical projects, investors and other partners. Oslo Cancer Cluster is the perfect ecosystem in that regard as it provides the company with the networking and partnering opportunities that in effect support our science, technological and commercial developments.”

Mr. Anders Tuv, Investment Director of Radforsk, has been responsible for managing the sales process in relation to the Japanese group NEC Corporation on behalf of the shareholders. The shareholders are happy with the transaction and the value creation that was realised through it. Mr. Tuv commented:

“It is a huge recognition that such a global player as NEC sees the value of the product and expertise that have been developed in OncoImmunity AS and buys the company to strengthen their own investments in and development of AI-driven cancer treatment. It is also a recognition of what Norway is achieving in the field of cancer research, and it shows that Radforsk has what it takes to develop early-phase companies into significant global positions within the digital/AI-driven part of the industry. We believe that NEC will be a good owner going forward, and we wish the enterprise the very best in its future development.”

 

Medicine is becoming digital

NEC OncoImmunity AS is now positioned to become a front runner in the design of personalized immunotherapy driven by artificial intelligence. Dr. Trevor Clancy said that NEC and OncoImmunity share the common vision that medicine is becoming increasingly digital and that AI will play a key role in shaping future drug development:

“Both organizations believe strongly that personalized cancer immunotherapy will bring curative power to cancer patients, and this commitment from NEC is highlighted by the recent launch of their drug discovery business. The acquisition now means that both companies can execute on their vision and be a powerful force internationally to deliver true personalized medicine driven by AI.”

 

For more information, please visit the official websites of NEC Corporations and NEC OncoImmunity AS 

 

Sign up to OCC newsletter

The High Throughput Screening Lab at SINTEF. Photo: Thor Nielsen / SINTEF

SINTEF to develop methods in immuno-oncology

SINTEF and Catapult Life Science are looking for new partners to develop methodology for cancer immunotherapy.

“We want to develop methods within immunotherapy, because this is currently the most successful strategy for improving cancer treatments and one of the main directions in modern medicine,” says Einar Sulheim, Research Scientist at SINTEF.

The Norwegian research organization SINTEF is an Oslo Cancer Cluster member with extensive knowledge in characterisation, analysis, drug discovery and development of conventional drugs.

The new project on methodology for cancer immunotherapy recently started in April 2019 and is a collaboration with Catapult Life Science, a new Oslo Cancer Cluster member. The aim is to help academic groups and companies develop their immunotherapy drug candidates and ideas.

Help cancer patients

Ultimately, the main aim is of course that the project will benefit cancer patients. Immunotherapy has shown to both increase life expectancy and create long term survivors in patient groups with very poor prognosis.

“We hope that this project can help streamline the development and production of immunotherapeutic drugs and help cancer patients by helping drug candidates through the stages before clinical trials.” Einar Sulheim, Research Scientist at SINTEF

 

Develop methodology

The project is a SINTEF initiative spending NOK 12,5 million from 2019 to 2023. SINTEF wants to develop methodology and adapt technology in high throughput screening to help develop products for cancer immunotherapy. This will include in vitro high throughput screening of drug effect in both primary cells and cell lines, animal models, pathology, and production of therapeutic cells and antibodies.

 

High throughput screening is the use of robotic liquid handling systems (automatic pipettes) to perform experiments. This makes it possible not only to handle small volumes and sample sizes with precision, but also to run wide screens with thousands of wells where drug combinations and concentrations can be tested in a variety of cells.

 

The Cell Lab at SINTEF. Photo: Thor Nielsen / SINTEF

The Cell Lab at SINTEF. Photo: Thor Nielsen / SINTEF

 

Bridging the gap

Catapult Life Science is a centre established to bridge the gap between the lab and the industry by providing infrastructure, equipment and expertise for product development and industrialisation in Norway. Their aim is to stimulate growth in the Norwegian economy by enabling a profitable health industry.

“In this project, our role will be to assess the industrial relevance of the new technologies developed, for instance by evaluating analytical methods used for various phases of drug development.” Astrid Hilde Myrset, CEO Catapult Life Science

A new product could for example be produced for testing in clinical studies according to regulatory requirements at Catapult, once the centre achieves its manufacturing license next year.

“If a new method is intended for use in quality control of a new regulatory drug, Catapult’s role can be to validate the method according to the regulatory requirements” Myrset adds. 

SINTEF and Catapult Life Science are now looking for partners.

Looking for new partners

Einar Sulheim sums up the ideal partners for this project:

“We are interested in partners developing cancer immunotherapies that see challenges in their experimental setups in terms of magnitude, standardization or facilities. Through this project, SINTEF can contribute with internal funding to develop methods that suit their purpose.”

 

Interested in this project?

Nobel Laureate Dr James Allison and oncologist Dr Padmanee Sharma will become Strategic Advisors for our member, the Oslo-based biotech company Lytix Biopharma. Photo: Shutterstock

Nobel Prize winner joins Lytix Biopharma

Dr James Allison, Dr Padmanee Sharma

The Nobel Laureate Dr James Allison and oncologist Dr Padmanee Sharma will become strategic advisors for our member Lytix BioPharma.

Oslo Cancer Cluster’s member Lytix BioPharma announced this week that the cancer researchers and married couple Dr James Allison (PhD) and Dr Padmanee Sharma (MD) will join their Scientific Advisory Board.

Dr James Allison was, together with Dr Tasuku Honjo, awarded the 2018 Nobel Prize in Medicine last December. The renowned cancer researchers received the award for their ground-breaking work in immunology. It has become the basis for different immunotherapies, an area within cancer therapy that aims to activate the patient’s immune system to fight cancer.

Dr Sharma is a distinguished oncologist, who has focused her work on understanding different resistant mechanisms in the immune system. These resistant mechanisms sometimes hinder immunotherapies from working on every cancer tumour and every cancer patient.

Lytix Biopharma is a biotech company, located in the Oslo Cancer Cluster Incubator, that develops novel cancer immunotherapies. They are making an “oncolyctic peptide” – a drug with the potential to personalize every immunotherapy to fit each patient.

 • Please visit Lytix BioPharma’s official website for more information about their product

Edwin Clumper, CEO of Lytix BioPharma, expressed how thrilled he was to welcome Dr Allison and Dr Sharma:

“We are honoured that they have offered their support to further the development of our oncolytic peptides with the aim to tackle tumour heterogeneity – an unresolved challenge in cancer treatment.”

 

Sign up to OCC newsletter

Ultimovacs enters the Oslo Stock Exchange

Ultimovacs enters stock exchange

Oslo Cancer Cluster member Ultimovacs, a Norwegian cancer vaccine company, has raised NOK 370 million and entered the Oslo Stock Exchange on Monday 3 June 2019.

There was a stir of interest among both national and international investors when Ultimovacs announced they will enter the Oslo Stock Exchange. Several interested parties have now become shareholders in the company, totalling approximately 1 500 shareholders.

“It is good for the Norwegian health industry and for Ultimovacs when national and international investors show the company this kind of trust. In today’s uncertain market, it is especially nice with such a large interest, from both international investors and small savers. I look forward to following the company further,” says Jonas Einarsson, Chairman of the Board in Ultimovacs and Managing Director in Radforsk.

The funds that Ultimovacs has raised will go to financing the development of their universal cancer vaccine, UV1. A large clinical study will document the effect of the vaccine. UV1 will be combined with other immunotherapies in patients with malignant melanoma (a type of skin cancer) at around 30 hospitals in Norway, Europe, USA and Australia.

Ultimovacs has already run two successful clinical trials of the vaccine on patients with lung cancer, prostate cancer and malignant melanoma.

“The cancer vaccine has shown promise in the studies we have conducted at the Norwegian Radium Hospital. Based on the results, we have established a development programme to document that our vaccine has effect on cancer patients. I am very happy that we now have entered the Oslo Stock Exchange. It means that the practical conditions are in place to put our development programme into action,” said Øyvind Kongstun Arnesen, Chief Executive Officer in Ultimovacs.

Sign up to OCC newsletter

Photo: Nordic Nanovector

A successful first quarter for Nordic Nanovector

Nordic Nanovector raises NOK 225 million in private placements, begins phase II clinical trials in 74 sites in 23 countries and prepares to commercialize the company. These were some of the good news presented in the first quarter 2019 report.

Oslo Cancer Cluster’s member company Nordic Nanovector develops precision medicine against haematological cancers. These are the types of cancers affecting blood, bone marrow and lymph nodes – also known as leukaemia, lymphoma and myeloma. These cancers are notoriously difficult to treat and therefore have a highly unmet medical need.

On the morning of 23 May 2019, the CEO of Nordic Nanovector, Eduardo Bravo, presented some of the successes the company has had during the first quarter of 2019.

“As we advance the clinical development programmes with Betalutin, including PARADIGME, we are also beginning to initiate some of the other pre-commercialisation activities, such as manufacturing, that are crucial to ensure that we can submit our regulatory filing in a timely and efficient manner.”

The company’s highlights from the first quarter included raising approximately NOK 225 million in private placements.

They have also extended their clinical trials, known as the PARADIGME study, which address advanced, recurring follicular lymphoma. They now have phase II clinical trials in over 74 sites in 23 countries.

During the first quarter, Nordic Nanovector has also welcomed a new chairman to the Board of Directors – Jan H. Egberts, M.D. He is also the chairperson of the Board of Directors of Oslo Cancer Cluster member Photocure.

Lastly, Dr Mark Wright has been appointed Head of Manufacturing to lead the production of Nordic Nanovector’s therapies. This prepares Nordic Nanovector for future commercialisation and will hopefully lead to more precise treatments successfully reaching cancer patients.

 

Biobank Norway coordinates Norwegian biobanks with the health industry to ensure that the valuable biosamples are used to develop new, breakthrough treatments.

How will biobanks accelerate cancer research?

Biobanks ­– the powerful tools in cancer research you may have never heard of.

 

Biobank Norway is a national research infrastructure that comprises all public biobanks in Norway and represents one of the world’s largest existing resources within biobanking. They are also a member of Oslo Cancer Cluster, through NTNU, and represent an exciting initiative in the endeavour to develop precision medicine.

 

A biobank is a storage facility that keeps biological samples to be used for medical research. The samples come from population-based or clinical studies.

 

Christian Jonasson, seniorforsker ved NTNU.

Christian Jonasson, seniorforsker ved NTNU.

Christian Jonasson, the Industry Coordinator for Biobank Norway, connects businesses with Norwegian biobanks to accelerate medical research. He said that more biobanks now work with the health industry and benefit from added value in the process.

“It is the health industry that will ultimately bring new therapies to patients.”
Christian Jonasson

Biobank Norway has developed several strategic areas for Norwegian biobanks. They have built automated freezers for secure long-term storage, with advanced robotised systems that can retrieve barcoded biological samples. They have initiated new biobanks, established new IT systems and also developed policies for public-private collaborations. Also, they have contributed to strategic processes that promote increased utilization of Norwegian health data, including the national Health Data Program.

Ultimately, Biobank Norway aims to facilitate collaborations between the global health industry and Norwegian biobanks to accelerate innovation in the life sciences, disease prevention and treatment.

“Biobanks are one of the most important tools in precision medicine.” Christian Jonasson

 

Biosamples may be used for important, life-saving cancer research. For example, to develop new immunotherapies, such as T cell therapy. Photograph by Christopher Olssøn

 

A competitive edge

Norway has been collecting biological samples for the last 30-40 years. For example, one of the world’s largest birth cohort studies, the Mother and Child study (called MoBa) was initiated in 1999. It included 100 000 newborns with mother and father, which totalled over 285 000 participants over a ten-year period. There are numerous other Norwegian health studies, which have involved hundreds of thousands of people, such as the HUNT study and the Tromsø study.

Moreover, the Norwegian Radium Hospital have collected countless valuable samples from cancer patients over the years from both regular clinical care and from clinical research studies. Hospitals across Norway also continually collect and save diagnostic samples, which may be used for medical research at a later stage.

The number of biobanks and the rigorous collection of clinical data in health registers in Norway represent unique assets for medical researchers.

“Norway has a competitive edge on its health data infrastructure.” Christian Jonasson

 

Sharing the data

However, Jonasson also points out that the health registers in Norway are too fragmented. To combat the problem, Biobank Norway are helping the Norwegian Directorate of eHealth to develop a Health Data Program. The digital platform, called the Health Analytics Platform (HAP), will collate copies of relevant data from the various health registers, providing a single point of easy access for researchers.

Biobank Norway also has a long-term vision to collect all biobank data and health data in a common platform. This is a necessary step to unleash a larger national precision medicine initiative. First, they want to organise the data from the four largest population-based cohort studies in one place. In a couple of years, this database would hopefully include 400 000 people, which is a very attractive cohort for medical research.

“We need to attract leading actors from the international health industry and Norwegian start-ups in real collaborations with biobanks.” Christian Jonasson

Important medical research is already being conducted in biobanks across Norway. Jonasson said that there now needs to be a plan to market Norwegian health data and biobanks internationally to spur innovation further.

 

Biosamples are also used for sequencing of the human genome, to develop more precise diagnosis and treatment of cancer.

 

The hidden key

To unlock the potential of biobanks, the biological samples need to be analysed and converted into meaningful data, which can be an expensive and laborious process.

Finland, for example, has begun to collect biological samples from 500 000 individuals. One single database holds all phenotypic data, such as diagnosis and treatment, and all genotypic data, which is the mapping of the human genome.

In the UK, there is the Genomics Project, which has already sequenced the DNA (the coded parts of the human genome) of 100 000 patients. The UK Biobank are aiming to sequence the DNA of half a million brits.

Jonasson hopes that such ambitious initiatives will be imported to Norway to build the biobank infrastructure further and provide meaningful data for medical research. He adds that public-private collaborations will be key to drive and fund such large scale initiatives.

Biobank Norway is currently in the process of extending into its third phase and aims to continue to improve the biobanks, the partner institutions and global research collaborations in the future.

 

 • Do you need help with your research and innovation project using biobanks in Norway?
  E-mail Christian Jonasson.
 • For more information, please visit the official website of BioBank Norway.

 

Sign up to OCC newsletter

Anette Weyergang demonstrated the PCI technology to the Norwegian Prime Minister Erna Solberg during her visit to Oslo Cancer Cluster Innovation Park.

Radforsk to invest NOK 4.5 million in cancer research

Radforsk, the Radium Hospital Research Foundation, a partner of Oslo Cancer Cluster, is awarding several million Norwegian kroner to new research that fights cancer with light.

Radforsk is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment. Since its inception in 1986, Radforsk has allocated NOK 200 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. This year, four researchers will be awarded a total of NOK 4.5 million. One of them is Anette Weyergang, who will receive NOK 3.75 million over a three-year period.

“I’m so happy for this grant. As researchers, we have to find funding for our own projects. I didn’t have any funding for the project I have now applied and been granted funds for,” says Anette Weyergang.

Anette Weyergang is one of the researchers who has received funding from Radforsk.

Anette Weyergang is a project group manager and senior researcher in a research group led by Kristian Berg. The group conducts research in the field of photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). Radforsk’s portfolio company and Oslo Cancer Cluster member PCI Biotech is based on this group’s research.

What is PDT / PCI? Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer cells or organs affected by cancer.

 

Weyergang is the first researcher ever to receive several million kroner over the course of several years from Radforsk.

“We have donated a total of NOK 200 million to cancer research at Oslo University Hospital, of which NOK 25 million have gone to research in PDT/PCI. We have previously awarded smaller amounts to several researchers, but we now want to use some of our funds to focus on projects we believe in,” says Jónas Einarsson, CEO of Radforsk.

By the deadline on 15 February 2019, Radforsk received a total of eight applications, which were then assessed by external experts.

 

The new research focuses on how to use light to release the cancer drugs more efficiently inside the cancer cells.

 

New use of PCI technology

PCI is a technology for delivering drugs and other molecules into the cancer cells and then releasing them by means of light. This allows for a targeted cancer treatment with fewer side effects for patients.

Weyergang will use the funds from Radforsk to research whether PCI technology can be used to make targeted cancer treatment even more precise.

“The project aims to find a method for delivering antibodies to cancer cells using PCI technology. This has never been done before, and if we succeed, it can open up brand new possibilities for using this technology,” says Weyergang.

Initially, she will focus on glioblastoma, which is the most serious form of brain cancer. Glioblastoma is resistant to both chemotherapy and radiotherapy, and has a very high mortality rate.

“This is translational research, so human trials are still a long way off. We will now use both glioblastoma cell lines and animal experimentation to test our hypothesis. We do this to establish what is called a “proof of concept”, which we need to move on to clinical testing,” says Weyergang.

 

The other researchers who have received funding for PDT/PCI research from Radforsk in 2019 are:

 • Kristian Berg and Henry Hirschberg Beckman: NOK 207,500
 • Qian Peng: NOK 300,000
 • Mpuldy Sioud: NOK 300,000

 

What is Radforsk?

 • Since its formation in 1986, Radforsk has generated NOK 600 million in fund assets and channelled NOK 200 million to cancer research, based on a loan of NOK 1 million in equity back in 1986.
 • During this period, NOK 200 million have found its way back to the researchers whose ideas Radforsk has helped to commercialise.
 • NOK 25 million have gone to research in photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). In total, NOK 40 million will be awarded to this research.

 

Sign up to OCC newsletter