Welcome to the 2014 Norwegian Cancer Symposium on the theme “Harnessing innate and adaptive immunity in cancer therapy”. Immunotherapy against cancer is finally coming of age. During the last decade we have witnessed durable clinical responses and even cure of previously incurable diseases, such as chronic lymphocytic leukemia, following distinct immunotherapeutic interventions. An emerging theme […]

Mandag 3. november er en dag du bør få med deg om du er opptatt av prostatakreft, prioriteringsdebatten innen kreft og spørsmål knyttet til kvalitet i norsk helsevesen. Her kan du møte landets fremste fageksperter og politikere til et stormøte for å ta opp disse spørsmålene. Møteleder: Svein Tore Bergestuen Prostatakreftforeningen har sammen med Den […]

Onkologisk Forum 2014 takes place in Oslo. Oslo Cancer Cluster will be present. Please find more info on conference website: onkologiskforum.org