I samarbeid med Oslo Cancer Cluster arrangerer Ullern videregående skole  “KUR”:Kompetanseutviklingskurs for realfagslærere i Oslo-skolen. Tema denne ettermiddagen er “Sol, helse og D-vitamin”. Deltagere er blant annet Johan Moan, professor emeritus ved Institutt for Kreftforskning, Oslo universitetssykehus og Ingrid Stenstavold Ross – seksjonssjef for forebyggende arbeid i Kreftforeningen. Merk at dette er et lukket arrangement […]

Oslo Cancer Cluster is facilitating an information meeting on EBOLA for all students at Ullern High School, and what is happening in Sierra Leone specifically. Ullern High School is running a local girls school in Sierra Leone where the EBOLA-epidemic is at present. Oslo Cancer Cluster fasilitieterer et informasjonsmøte for elever ved Ullern videregående skole […]

Science students from Ullern High School will be interning at the Department for Pathology at Oslo University Hospital from November 5-7. This is an activity facilitated by Oslo Cancer Cluster due to the educational agreement between the cluster and Ullern High School. Realfagselever ved Ullern videregående skole er på utplassering ved laboratorium for molekylærpatologi, Oslo […]

Science students from Ullern High School will be interning at the Department of Tumor Biology at Oslo University Hospital from December 1 – 5. This is an activity facilitated by Oslo Cancer Cluster due the educational agreement between the cluster and Ullern High School. Read more about this internship here. Realfagselever ved Ullern videregående skole […]

Six students from Ullern will be interning at the Department for Radiation Biology at the Radium Hospital. This is part of the ongoing collaboration between Oslo Cancer Cluster and Ullern High School. At the same time four mediastudents will be interning for Oslo Cancer Cluster`s team, making a video of the interning of the students […]

Ullern videregående skole arrangerer  Åpen dag på Institutt for Kreftforskning, i forbindelse med at Ullern videregående skole flytter inn i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark til skolestart 2015. Elever og foreldre til elever i Oslo-skolene er hjertelig velkomne for å få mer informasjon om hva Ullern videregående skole kan tilby deg. Les mer om det skolefaglige […]

Ullern videregående skole arrangerer  Åpen dag på Institutt for Kreftforskning, i forbindelse med at Ullern videregående skole flytter inn i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark til skolestart 2015. Elever og foreldre til elever i Oslo-skolene er hjertelig velkomne for å få mer informasjon om hva Ullern videregående skole kan tilby deg. Les mer om det skolefaglige […]

Velkommen til KUR*-samling, 3. mars. Tema for kvelden er ”Hjerneforskning” Det vil bli foredrag ved representanter fra Nansen Neuroscience Network, Universitetet for miljø– og biovitenskap på Ås, PET– senteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) og Pharmasum Therapeutics. Føler du at du trenger faglig påfyll i realfag? Gjennom vårt samarbeid med Oslo Cancer Cluster har vi på […]

Six physics students from Ullern will be interning at the Department for Medical Physics at the Radium Hospital. This is part of the ongoing collaboration between Oslo Cancer Cluster and Ullern High School. Seks fysikklever fra Ullern vil være på utplassering ved avdeling for medisinsk fysikk ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Utplasseringen er en del av […]