I samarbeid med Oslo Cancer Cluster arrangerer Ullern videregående skole  “KUR”:Kompetanseutviklingskurs for realfagslærere i Oslo-skolen. Tema denne ettermiddagen er “Sol, helse og D-vitamin”. Deltagere er blant annet Johan Moan, professor emeritus ved Institutt for Kreftforskning, Oslo universitetssykehus og Ingrid Stenstavold Ross – seksjonssjef for forebyggende arbeid i Kreftforeningen. Merk at dette er et lukket arrangement […]

Oslo Cancer Cluster is facilitating an information meeting on EBOLA for all students at Ullern High School, and what is happening in Sierra Leone specifically. Ullern High School is running a local girls school in Sierra Leone where the EBOLA-epidemic is at present. Oslo Cancer Cluster fasilitieterer et informasjonsmøte for elever ved Ullern videregående skole […]

Science students from Ullern High School will be interning at the Department for Pathology at Oslo University Hospital from November 5-7. This is an activity facilitated by Oslo Cancer Cluster due to the educational agreement between the cluster and Ullern High School. Realfagselever ved Ullern videregående skole er på utplassering ved laboratorium for molekylærpatologi, Oslo […]

Science students from Ullern High School will be interning at the Department of Tumor Biology at Oslo University Hospital from December 1 – 5. This is an activity facilitated by Oslo Cancer Cluster due the educational agreement between the cluster and Ullern High School. Read more about this internship here. Realfagselever ved Ullern videregående skole […]