Internship at Department of Tumor Biology


Event Details


Science students from Ullern High School will be interning at the Department of Tumor Biology at Oslo University Hospital from December 1 – 5. This is an activity facilitated by Oslo Cancer Cluster due the educational agreement between the cluster and Ullern High School.

Read more about this internship here.

Realfagselever ved Ullern videregående skole er på utplassering ved Avdeling for Tumorbiologi, Institutt for Kreftforskning, Oslo universitetssykehus fra 1.-5. desember. Dette er i regi av det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.