Kompetanseutvikling for realfagslærere i Oslo

I samarbeid med Oslo Cancer Cluster arrangerer Ullern videregående skole  “KUR”:
Kompetanseutviklingskurs for realfagslærere i Oslo-skolen.

Tema denne ettermiddagen er “Sol, helse og D-vitamin”.

Deltagere er blant annet Johan Moan, professor emeritus ved Institutt for Kreftforskning, Oslo universitetssykehus og Ingrid Stenstavold Ross – seksjonssjef for forebyggende arbeid i Kreftforeningen.

Merk at dette er et lukket arrangement kun for realfagslærere i Oslo.