Internship at Department for Pathology


Event Details


Science students from Ullern High School will be interning at the Department for Pathology at Oslo University Hospital from November 5-7. This is an activity facilitated by Oslo Cancer Cluster due to the educational agreement between the cluster and Ullern High School.

Realfagselever ved Ullern videregående skole er på utplassering ved laboratorium for molekylærpatologi, Oslo universitetssykehus fra 5. – 7. november. Dette er i regi av det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.