Forskningsrådet, Legemiddelindustrien, Inven2 & Helse SørØst inviterer til heldagsmøtet «Mål og visjoner for kliniske studier i Norge – fra ord til handling» hos Forskningsrådet tirsdag 20. januar 2015. Påmeldingsfrist 14. januar 2015. Det foreligger i dag flere gode initiativer og tiltak som bidrar til å øke den kliniske forskningen i Norge. Samtidig har Norge fått sin […]

INVITASJON TIL FROKOSTMØTE OM KLINISKE STUDIER OG UTPRØVENDE KREFTBEHANDLING «Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer herved til det første frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – […]

We would like inform that Fit for Health 2.0 is organising a webinar on “Clinical trials for Horizon 2020 Projects” on 18 March 2015. This webinar addresses SMEs and research institutes interested in submitting proposals that include clinical trials and who precisely want to follow the directions of Horizon 2020 on this critical issue. Participation […]

«Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer til det andre frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden. Temaet denne gang er […]