INVITASJON TIL FROKOSTMØTE OM KLINISKE STUDIER OG UTPRØVENDE KREFTBEHANDLING «Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer herved til det første frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – […]

«Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer til det andre frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden. Temaet denne gang er […]

Velkommen til et frokostmøte om persontilpasset kreftbehandling, arrangert av Merck. Live stream fra Litteraturhuset i Oslo. Puslespillet persontilpasset medisin. Hvilke brikker er på plass? Hvilke mangler vi? Persontilpasset kreftbehandling innebærer store muligheter! Men for at du og jeg skal få tilbud om persontilpasset behandling når vi trenger det, må en rekke brikker være på plass. […]

Hvor er de norske ambisjonene når vi skal lage fremtidens beste kreftbehandling? Dette spørsmålet er sentralt i frokostseminaret vi inviterer til 21. april i Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo. Det er en del av møteserien Fremtidens kreftbehandling, som siden 2015 har samlet helsestopper, eksperter og politikere til samtaler på scenen. Møteserien er et samarbeid mellom […]