INVITASJON TIL FROKOSTMØTE OM KLINISKE STUDIER OG UTPRØVENDE KREFTBEHANDLING «Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer herved til det første frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – […]

«Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer til det andre frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden. Temaet denne gang er […]

Hvor er de norske ambisjonene når vi skal lage fremtidens beste kreftbehandling? Dette spørsmålet er sentralt i frokostseminaret vi inviterer til 21. april i Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo. Det er en del av møteserien Fremtidens kreftbehandling, som siden 2015 har samlet helsestopper, eksperter og politikere til samtaler på scenen. Møteserien er et samarbeid mellom […]

Har de norske partiene en kreftpolitikk? Vi får svar fra et panel med sentrale politikere. Velkommen til en morgen med frokost og kreftpolitikk, når vi inviterer til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling! Hvordan stiller politikerne seg til kreft som politikk? Hvordan ser de for seg å inkludere (eller utelate) kreftpasienter, forebygging, og utvikling av innovasjon, teknologi og […]