Persontilpasset medisin har gått fra å være en fjern fremtidsvisjon til å bli et oppnåelig mål. På dette møtet vil Norges mest sentrale fagmiljøer og helsepolitikere diskutere både målet og hva som skal til for å nå det.   Persontilpasset medisin handler om at forebygging og behandling av sykdom skal bli bedre tilpasset den enkeltes […]

Velkommen til årets andre møte i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Det finner sted i Arendal 16. august. Er den offentlige kreftbehandlingen i ferd med å miste sin legitimitet? Er vi på vei mot en tillitskrise og et todelt helsevesen? Under dette møtet ser vi nærmere på hvordan det kan være ulik tilgang til kreftbehandling i Norge. Vi får se […]

Hva kan vi gjøre med norske helsedata i dag? Hvordan kan vi sikre at de også på kort sikt blir en ressurs for Norge?   Norske helsedata er et tema som har fått mye oppmerksomhet både internasjonalt og her i Norge. Det er stor enighet om betydningen av disse dataene og mulighetene de kan innebære, men hvorfor er […]

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass og blir i 2018 avholdt mellom 13. og 17. August. I den forbindelse har vi gleden av å invitere til frokostmøte om Fremtidens kreftpasient. Kreftforskning og kreftbehandling er i endring og nye behandlingsformer som kreftvaksiner og gentarapi ser veldig lovende ut. Hos oss skal du få et innblikk i […]

Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Oslo Kommune ønsker velkommen til politikse møte om “Den digitale kreftpasient og pakkeforløp hjem”. Hvem bestemmer, hvem betaler og hvem driver utviklingen? Hva er mulig, hvem tar ansvar, hvilken grad er det distributivt? Foreløpig program: Del 1: Lansering av Tim film – Anne Lise og Robert Steen Del 2: Ansvar […]

Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Legemiddelindustriforeningen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gjennomført et forprosjekt om strategisk posisjonering av norsk helseindustri. 30 sentrale aktører i næringen har gitt sine innspill til hvordan vi kan bygge en større norsk helseindustri. Hvordan kan dettes følges opp og hva blir viktig fremover? Gratis inngang! Program: Forutsetninger for vekst […]

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass og blir i 2019 avholdt mellom 12. og 16. August. I den forbindelse inviterer vi til frokostmøte om fremtidens kreftbehandling. Persontilpasset medisin har i flere år vært kjent som nøkkelen til fremtidens kreftbehandling. Hva kan vi i Norge gjøre for å legge bedre til rette for persontilpasset kreftbehandling? Vi […]

Velkommen til frokostseminar der vi serverer frokost og rykende fersk politikk på Arendalsuka! Onsdag 18.8 starter vi dagen med et spennende seminar i Arendal. På grunn av smittevern vil vi gjerne at dere melder dere på. Se mer informasjon nederst på denne siden. Programmet er: Politisk overblikk Vi har de siste årene sett stortingsmeldinger om […]

Hvordan lykkes vi med presisjonsmedisin for kreft? – Forskning og samarbeid som tar oss videre   Kreftbehandlingen er i endring Innledning ved Marte Cameron, overlege Sørlandet sykehus. Hele Norge trenger et offentlig tilbud som gir den beste behandlingen til kreftpasienter – men dette tilbudet får ikke alle. En av grunnene er at nye kreftlegemidler utfordrer det offentlige […]