Velkommen til årets andre møte i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Det finner sted i Arendal 16. august. Er den offentlige kreftbehandlingen i ferd med å miste sin legitimitet? Er vi på vei mot en tillitskrise og et todelt helsevesen? Under dette møtet ser vi nærmere på hvordan det kan være ulik tilgang til kreftbehandling i Norge. Vi får se […]

Hva kan vi gjøre med norske helsedata i dag? Hvordan kan vi sikre at de også på kort sikt blir en ressurs for Norge?   Norske helsedata er et tema som har fått mye oppmerksomhet både internasjonalt og her i Norge. Det er stor enighet om betydningen av disse dataene og mulighetene de kan innebære, men hvorfor er […]

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass og blir i 2019 avholdt mellom 12. og 16. August. I den forbindelse inviterer vi til frokostmøte om fremtidens kreftbehandling. Persontilpasset medisin har i flere år vært kjent som nøkkelen til fremtidens kreftbehandling. Hva kan vi i Norge gjøre for å legge bedre til rette for persontilpasset kreftbehandling? Vi […]

Velkommen til frokostseminar der vi serverer frokost og rykende fersk politikk på Arendalsuka! Onsdag 18.8 starter vi dagen med et spennende seminar i Arendal. Programmet er: Politisk overblikk Vi har de siste årene sett stortingsmeldinger om legemidler, prioriteringer og helseindustri. Hvordan er det politiske bakteppet for diskusjoner om helsedata i pasientens helsetjeneste? Thomas Axelsen, leder […]