CONNECT ønsker velkommen til seminar under Arendalsuka. CONNECT er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. 30 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, LMI, Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk, Direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster. Under dette seminaret vil du få vite […]

ARENDALSUKA: Fra forskning til forretning – har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon? Program: Åpning Fra forskning til innovasjon Hvordan kan de akademiske institusjonene skape innovative studenter og unge entreprenører? Betydningen av lærerunntaket og insentiver Kan institusjonen selv etablerer insentiver for innovasjon? Lykkes politiske tiltak med å skape riktige insentiver? […]