Arendalsuka 2021: Hvordan sikre morgendagens helsetjeneste med nok testkapasitet i Norge


Event Details


Hvordan kan vi bygge en solid helsetjeneste i Norge med gjennomtestede behandlinger, produkter og tjenester levert av norske innovatører?

Som de fleste andre vestlige land, går Norge mot store endringer i behovet for helsetjenester. Demografien endres, antall kronisk syke øker og vi blir flere. Helsepersonellet blir slitne, og mange velger å gå ut av yrket.

For å kunne levere på fremtidens krav til helsetjenester, må det legges til rette for at nye behandlinger, produkter og løsninger skal kunne testes i Norge. Tester må til for å sikre pasientsikkerhet, men også for å sikre at løsninger som lages faktisk løser det tiltenkte problemet.

Testkapasitet er en stor mangelvare i Norge, og vi er på bristepunktet. Det betyr at bedrifter må ut av landet for å teste. De tar med seg verdiskapning, arbeidsplasser, kompetanse og innovasjon som vi kunne beholdt i Norge. 

Hvordan skal vi unngå at dette skjer?

Myndighetene vil at vi skal bygge pasientens helsetjeneste. Da må vi legge til rette for det – og sammen er vi på god vei. Med en samlet innsats sikrer vi også trygge norske arbeidsplasser.

Helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech går sammen om å sikre morgendagens helsetjenester. En del av løsningen er å opprette et nasjonalt testsenter der store og små selskaper fra hele landet kan nyte godt av ressursene og lære av hverandre.

Vi inviterer til diskusjon og politisk debatt om løsninger for morgendagens helsetjenester. Velkommen! 

(Detaljert program kommer.)