Arendalsuka 2021: Hvordan sikre morgendagens helsetjeneste med nok testkapasitet i Norge


Event Details


Hvordan kan vi bygge en solid helsetjeneste i Norge med gjennomtestede behandlinger, produkter og tjenester levert av norske innovatører? Vi inviterer til diskusjon og debatt – velkommen!

Som de fleste andre vestlige land, går Norge mot store endringer i behovet for helsetjenester. Demografien endres, antall kronisk syke øker og vi blir flere. Helsepersonellet blir slitne, og mange velger å gå ut av yrket.

For å kunne levere på fremtidens krav til helsetjenester, må det legges til rette for at nye behandlinger, produkter og løsninger skal kunne testes i Norge.

Testkapasitet er en stor mangelvare i Norge, og vi er på bristepunktet. Det betyr at bedrifter må ut av landet for å teste. De tar med seg verdiskapning, arbeidsplasser, kompetanse og innovasjon som vi kunne beholdt i Norge.

Hvordan skal vi unngå at dette skjer? 

Helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech og Oslo Cancer Cluster går sammen om å sikre morgendagens helsetjenester, og foreslår å opprette et nasjonalt testsenter der store og små selskaper fra hele landet kan nyte godt av ressursene og lære av hverandre.

Program

Hvordan skaper vi morgendagens helsetjenester sammen? Innledning ved Tarje Bjørgum, leder Bærekraft og Helse, Abelia.

Hva er behovet for testkapasitet i Norge? Lederne av helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech tar diskusjonen. Vi hører fra Arild Kristensen, Ketil Widerberg og Lena Nymo Helli. Tarje Bjørgum er ordstyrer.

Samskaping er nøkkelen. Margunn Aanestad, professor ved Institutt for Informasjonssystemer og faglig leder for Senter for e-helse ved Universitetet i Agder, forteller om mulighetene som UiA ser.

Hvilke muligheter har vi til å utvikle et nasjonalt testsenter i Norge? Bjørn Arne Skogstad, seniorrådgiver i SIVA, presenterer mulige virkemidler.

Hvordan fungerer et godt testsenter? Willie Wågen, leder for Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre, forteller hva de har fått til.

Politisk debatt. Vil politikerne legge til rette for bedre testkapasitet – og i så fall hvordan? Robert Steen (Ap) og Lise Marie Ness Klungland (Sp) debatterer med Tarje Bjørgum som ordstyrer.

Møtet strømmes på nettsiden til Universitetet i Agder.