Ketil Widerberg, General Manager of Oslo Cancer Cluster, looks forward to taking part in EHiN - Norway's national e-health conference - next week.

Machine learning improves cancer research

This interview was first published on EHiN’s official website. Scroll down to read it in Norwegian.

 

EHiN is important in order to realise the opportunities that digital technologies can give patients, society and industry.

Ketil Widerberg is the General Manager of Oslo Cancer Cluster, which is a co-owner of EHiN 2019. We asked Ketil Widerberg a few questions about why digitalization and EHiN are important for cancer research.

–Can you describe in short what Oslo Cancer Cluster is and what you do?

Oslo Cancer Cluster is a non-profit member organization that gathers public and private players. The goal is to transform cancer research into treatments that change patients’ lives. We are a National Centre of Expertise (NCE).

–You are now co-owners of EHiN. What do you wish to achieve with that?

Oslo Cancer Cluster has the last ten years developed and established well-known meeting places (such as Cancer Crosslinks) by combining different disciplines. In the future, digitalisation and precision medicine (e-health) will be a central area in cancer research.

EHiN is a perfect match in this area. EHiN will be an important platform in order to realise the opportunities that digital technologies can give patients, society and industry.

–What do you think AI will mean for cancer research?

Today’s breakthroughs in treatment will often only work on 3 out of 10 patients. Artificial intelligence will change medicine in two ways. First, how we understand cancer. In the same way as the microscope gave us the ability to see things on a cellular level, data will now help us to see patterns we never would have discovered.

Second, how we treat cancer will change. We have to be ready to give the right treatment to the right patient at the right time. One way of giving individualised treatments is to recognize patterns – patterns that show how a patient will react from a treatment.

After that, you can see in larger groups of people if this pattern is repeated. Then, you select the patients that have a positive response to the treatment. This will, to begin with, not be a perfect method, but if you repeat this process, the modern machine learning systems can make it better and better.

–We know that health research takes time. How can digital solutions improve this?

Digitalisation will accelerate the development of new treatments in several areas. One area is clinical studies. Digital technology can help to adjust studies according to patient responses and enable digital control arms that shorten years off the developmental period. Digital solutions can make clinical trials more flexible and efficient, by reducing the administrative burden on companies and at the same time make it simpler for patients to enroll.

Gradually, as the volume and speed of the data increases, we have the opportunity to use new machine learning algorithms – such as deep learning. The algorithms can identify digital biomarkers that will give faster and better development of new treatments.

–Why is EHiN an important meeting place for Norway?

EHiN is relevant for Oslo Cancer Cluster because the IT revolution is about to hit the oncology field. Personalized treatments, genomics and the use of health data will soon develop into one of the most important areas of “e-health”. This is also an area that is of great interest for the IT industry, for data storing, data analysis, machine learning, pattern recognition, connecting different data sources, and so on.

At the same time, the technology will also impact the academic world and the pharmaceutical part of the health sector, and contribute to set the rules for the whole value chain in health processes in decades to come. EHiN wishes, in collaboration with Oslo Cancer Cluster, to build Norway as an important international hub in the area of e-health – by gathering and showcasing the different activities at the conference and in other settings.

 

–Selvlærende datasystemer gjør kreftforskning stadig bedre

EHiN er ifølge Ketil Widerberg viktig for å få realisert gevinsten digital teknologi kan tilføre pasientene, samfunnet og næringslivet. Widerberg er daglig leder for Oslo Cancer Cluster, som i høst 2018 gikk inn som medeier av EHiN.

Vi stilte Ketil Widerberg noen spørsmål om hvorfor digitalisering og EHiN er viktig for kreftforskning.

–Kan du beskrive kort hva OCC er og hva dere gjør?

OCC er en non-profit medlemsorganisasjon som samler offentlige og private aktører. Målet er å gjøre kreftforskning til produkter som endrer pasienters liv. Vi er et NCE (National Centre of Expertise).

Dere har blitt med på EHiN. Hva ønsker OCC å oppnå med det?

Oslo Cancer Cluster har de siste 10 årene utviklet og etablert anerkjente møteplasser (som Cancer Crosslinks) ved å kombinere forskjellige fag-grener. Fremover vil digitalisering sammen med presisjonsmedisin (e-Helse) være et sentralt område innenfor kreft.

EHiN er en perfekt match for dette området. I tråd med OCC sin strategi vil EHiN være viktig for å få realisert gevinsten digital teknologi kan tilføre pasientene, samfunnet og næringslivet.

–Hva tror du AI kan bety for forskning rundt kreft?

Dagens behandlingsgjennombrudd vil ofte bare virke på 3 av 10 pasienter. Kunstig intelligens vil endre medisin på to måter. Hvordan vi forstår kreft. På samme måte som mikroskopet ga oss evnen til å se helt ned på cellenivå, vil data nå hjelpe oss til å se mønster vi aldri ellers ville oppdaget.

Hvordan vi behandler kreft vil forandre seg. Vi må derfor klare å gi den rette behandlingen til den rette pasienten til rett tid. En måte å kunne gi individbasert behandling er å gjenkjenne mønster. Mønster som viser hvordan en pasient vil reagere på en behandling.

Deretter se i større grupper mennesker om dette mønsteret gjentar seg. Da kan man plukke ut de pasientene med positivt utbytte av behandlingen. Dette vil i begynnelsen ikke være en perfekt metode, men hvis man gjentar denne prosessen, kan moderne selvlærende datasystemer gjøre den stadig bedre.

–Vi vet at helseforskning tar lang tid. Hvordan kan digitale løsninger bidra på dette?

Digitalisering vil akselerere utviklingen av ny behandling på flere områder. Ett område er kliniske studier. Digital teknologi kan gjøre at studier justeres etter respons og muliggjøre digitale kontrollarmer som korter år av utviklingstiden. Kliniske forsøk kan bli fleksible og effektive ved å redusere administrative byrder på firmaer, og samtidig gjøre det enklere for pasientene.

Etter hvert som volumet og hastigheten på data øker, har vi mulighet til å bruke nye maskinlæringsalgoritmer – som dyplæring. Det kan identifisere digitale biomarkører som vil kunne gi raskere og bedre utvikling av ny pasientbehandling.

–Hvorfor er EHiN en viktig møteplass for Norge?

EHiN er faglig relevant for OCC fordi IT-revolusjonen er i ferd med å slå inn på onkologi feltet. Persontilpasset medisin/behandling, genetikk og bruk av helsedata vil snart utvikle seg til et av de viktigste områdene innen “e-helse”. Dette er også et område som er av stor interesse for IT-bransjen (datalagring, analyse, machine learning, mønstergjenkjenning, kobling av ulike datakilder osv.).

Samtidig vil teknologien også få konsekvenser for den akademiske verden, samt den farmasøytiske delen av helsesektoren, og bidra med å legge rammene for hele verdikjeden i helseprosessene i tiårene fremover. EHiN ønsker, i samarbeid med OCC, å bygge Norge som en viktig internasjonal hub på området e-Helse ved å samle og vise frem ulike aktiviteter på konferansen og også i andre sammenhenger.

 

The panelists during our breakfast meeting about precision medicine in Arendal: (from left to right) Audun Hågå, Director (Norwegian Medicines Agency), Per Morten Sandset, vice principal for Innovation (University of Oslo), Tuva Moflag (Ap), Marianne Synnes (H), Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Together for precision medicine

Debate from Arendalsuka

During Arendalsuka 2019, we arranged a breakfast meeting on the development of cancer treatments of the future, together with LMI and Kreftforeningen.

Arendalsuka has become an important arena for those who want to improve aspects of Norwegian society. We were there this year to meet key players to accelerate the development of cancer treatments.

Our main event of the week was a collaboration with Legemiddelindustrien (LMI) and The Norwegian Cancer Society (Kreftforeningen). We wanted to highlight the cancer treatments of the future and whether Norway is equipped to keep up with the rapid developments in precision medicine. (Read a summary of the event in Norwegian on LMI’s website)

First speaker, Line Walen (LMI), presented the problems with the traditional system for approving new treatments in face of precision medicine.

The second presenter, Kjetil Taskén (Oslo University Hospital), introduced their new plan at Oslo University Hospital to implement precision medicine.

Then, Steinar Aamdal (University of Oslo) talked about what we can learn from Denmark when implementing precision medicine.

Lastly, Ole Aleksander Opdalshei (Norwegian Cancer Society) highlighted a new proposal for legislation from the government.

The exciting program was followed by a lively discussion between both politicians and cancer experts.

There was general agreement in the panel that developments are not happening fast enough and that the Norwegian health infrastructure and system for approving new treatments is not prepared to handle precision medicine, even though cancer patients need it immediately.

The panelists proposed some possible solutions:

 • Better collaboration and public-private partnerships between the health industry and the public health sector.
 • More resources to improve the infrastructure for clinical trials, with both staff, equipment and financial incentives.
 • Better use of the Norwegian health data registries.

After the debate, we interviewed a few of the participants and attendees. We asked: which concrete measures are needed for Norway to get going with precision medicine?

Watch the six-minute video below (in Norwegian) to find out what they said. (Turn up the sound)

 

Did you miss the meeting? View the whole video below on YouTube (in Norwegian).

 

Full list of participants:

 • Wenche Gerhardsen, Head of Communications, Oslo Cancer Cluster (Moderator)
 • Line Walen, Senior Adviser, LMI
 • Kjetil Taskén, director Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital
 • Steinar Aamdal, professor emeritus, University of Oslo
 • Ole Aleksander Opdalshei, assisting general secretary, The Norwegian Cancer Society
 • Marianne Synnes (H), politician
 • Geir Jørgen Bekkevold (KrF), politician
 • Tuva Moflag (Ap), politician
 • Per Morten Sandset, vice principal for Innovation, University of Oslo
 • Audun Hågå, Director Norwegian Medicines Agency

 

Thank you to all participants and attendees!

The next event in this meeting series will take place in Oslo in the beginning of next year. More information will be posted closer to the event.

We hope to see you again!

 

Organisers:

 

 

 

 

 

Sponsors:

 

 

 

 

 

Nobel Laureate Dr James Allison and oncologist Dr Padmanee Sharma will become Strategic Advisors for our member, the Oslo-based biotech company Lytix Biopharma. Photo: Shutterstock

Nobel Prize winner joins Lytix Biopharma

Dr James Allison, Dr Padmanee Sharma

The Nobel Laureate Dr James Allison and oncologist Dr Padmanee Sharma will become strategic advisors for our member Lytix BioPharma.

Oslo Cancer Cluster’s member Lytix BioPharma announced this week that the cancer researchers and married couple Dr James Allison (PhD) and Dr Padmanee Sharma (MD) will join their Scientific Advisory Board.

Dr James Allison was, together with Dr Tasuku Honjo, awarded the 2018 Nobel Prize in Medicine last December. The renowned cancer researchers received the award for their ground-breaking work in immunology. It has become the basis for different immunotherapies, an area within cancer therapy that aims to activate the patient’s immune system to fight cancer.

Dr Sharma is a distinguished oncologist, who has focused her work on understanding different resistant mechanisms in the immune system. These resistant mechanisms sometimes hinder immunotherapies from working on every cancer tumour and every cancer patient.

Lytix Biopharma is a biotech company, located in the Oslo Cancer Cluster Incubator, that develops novel cancer immunotherapies. They are making an “oncolyctic peptide” – a drug with the potential to personalize every immunotherapy to fit each patient.

 • Please visit Lytix BioPharma’s official website for more information about their product

Edwin Clumper, CEO of Lytix BioPharma, expressed how thrilled he was to welcome Dr Allison and Dr Sharma:

“We are honoured that they have offered their support to further the development of our oncolytic peptides with the aim to tackle tumour heterogeneity – an unresolved challenge in cancer treatment.”

 

Sign up to OCC newsletter

Photo: Nordic Nanovector

A successful first quarter for Nordic Nanovector

Nordic Nanovector raises NOK 225 million in private placements, begins phase II clinical trials in 74 sites in 23 countries and prepares to commercialize the company. These were some of the good news presented in the first quarter 2019 report.

Oslo Cancer Cluster’s member company Nordic Nanovector develops precision medicine against haematological cancers. These are the types of cancers affecting blood, bone marrow and lymph nodes – also known as leukaemia, lymphoma and myeloma. These cancers are notoriously difficult to treat and therefore have a highly unmet medical need.

On the morning of 23 May 2019, the CEO of Nordic Nanovector, Eduardo Bravo, presented some of the successes the company has had during the first quarter of 2019.

“As we advance the clinical development programmes with Betalutin, including PARADIGME, we are also beginning to initiate some of the other pre-commercialisation activities, such as manufacturing, that are crucial to ensure that we can submit our regulatory filing in a timely and efficient manner.”

The company’s highlights from the first quarter included raising approximately NOK 225 million in private placements.

They have also extended their clinical trials, known as the PARADIGME study, which address advanced, recurring follicular lymphoma. They now have phase II clinical trials in over 74 sites in 23 countries.

During the first quarter, Nordic Nanovector has also welcomed a new chairman to the Board of Directors – Jan H. Egberts, M.D. He is also the chairperson of the Board of Directors of Oslo Cancer Cluster member Photocure.

Lastly, Dr Mark Wright has been appointed Head of Manufacturing to lead the production of Nordic Nanovector’s therapies. This prepares Nordic Nanovector for future commercialisation and will hopefully lead to more precise treatments successfully reaching cancer patients.

 

Professor Johanna Olweus from the Institute for Cancer Research at Oslo University Hospital speaks to a full auditorium at Oslo Cancer Cluster Innovation Park 5 December 2018. 

Days to partner up

Roche is looking for new partners in the innovative Norwegian life science scene. 

Roche is one of the largest pharmaceutical companies in the world with about 800 ongoing clinical trials. Within cancer research and development, this translates into about 500 clinical trials for many different types of cancer. Roche is a member in Oslo Cancer Cluster. 

Read more about Roche’s cancer research

As a part of Roche’s scouting for new innovative collaborations, the company arranged two partnering days in the beginning of December together with Oslo Cancer Cluster and the health cluster Norway Health Tech. Together, we welcomed start-ups, biotechs, academic researchers, clinicians, politicians, innovation agencies, students and other interested parties to a two day open meeting.

Partnering with companies 
The first day was at the at Oslo Cancer Cluster Innovation Park and the second day was at Oslo Science Park.

Growing life sciences in Norway is important to Oslo Cancer Cluster, and the larger pharmaceutical companies’ commitment to working with local stakeholders and local companies is an essential part of the innovative developments in this field.

Such collaborations have the potential to bring more investment to Norway and provide platforms for local companies to innovate, thrive and grow. 

— What we want to do is to strengthen the collaborations and to see even more companies emerge from the exciting research going on in academia in Norway, said Jutta Heix, Head of International Affairs at Oslo Cancer Cluster. 

Partnering with academia
Professor Johanna Olweus from the Institute for Cancer Research at Oslo University Hospital was one of the speakers. She also presented the Department of Immunology and K.G. Jebsen Center for Cancer Immunotherapy for a full auditorium at Oslo Cancer Cluster Innovation Park. 

Established back in 1954, the Institute for Cancer Research at Oslo University Hospital is certainly a well established institute and their Department of Immunology is currently involved in all the clinical trial phases.

— The scientists at the institute realise the importance of collaborating with the industry in order to get results out to the patients, Olweus said, and showed some examples of scientist-led innovations from the institute, including the Department of Cancer Immunology.  

In this story, you can read more about how science from Oslo University Hospital is turning into innovation that truly helps cancer patients.

Oslo Cancer Cluster's General Manager Ketil Widerberg at the EHiN conference in 2018.

The e-health meeting place

Oslo Cancer Cluster will co-power the conference E-health in Norway (EHiN).

– This is a natural continuation of the work we do in digitalisation, for a better understanding of cancer and better patient treatment, said Ketil Widerberg, General Manager of Oslo Cancer Cluster, at EHiN 2018.

The Norwegian Ministry of Health and Care Services (HOD) and ICT Norway started a collaboration on creating a national meeting place for e-health. ICT Norway launched the first EHiN conference five years ago. Oslo Cancer Cluster is happy to announce that we are now one of the three stakeholders in this yearly conference, together with ICT Norway and Macsimum.

EHiN attracts a large audience from Norwegian government and business. The speaker in this picture is Christine Bergland, Director at the Norwegian Directorate of eHealth (NDE).

Norwegian e-health  
EHiN 2018 took place in Oslo Spektrum and was the biggest meeting place for actors in the public and private sector working with e-health in Norway. The conference had 150 speakers and 1300 participants. EHiN 2019 will be the 6th year of the conference.

What happened at EHiN 2018?

 — EHiN is an important meeting place for public and private actors, and for academia and business. This is a natural prolongation of the many meeting places Oslo Cancer Cluster is always working to establish and preserve, Ketil Widerberg says.

Digital technologies are part of what drives innovation to the maximum benefit of cancer patients. Widerberg is certain that e-health will change the way we understand and treat cancer in the future.

– E-health is part of the matrix for how we give the right medicine to the right patient at the right time, meaning precision medicine. One example of what we specifically do in this area, is a recent project we have been part of, called PERMIDES.

An e-health success story
From August 2016 until August 2018, Oslo Cancer Cluster together with five other European clusters in medicine and ICT, was managing a Horizon 2020 EU project called PERMIDES. It is a European e-health success story in bringing together biopharma and IT sectors.

D.B.R.K Gupta Udatha at the EHiN conference in 2018. Dr. Udatha was the project manager for PERMIDES at Oslo Cancer Cluster.

D.B.R.K Gupta Udatha is Director (Digital and EU) at Oslo Cancer Cluster. He has been instrumental in PERMIDES and explains why the project has had such a positive effect on the small and medium sized enterprises (SMEs) it has worked with. 

PERMIDES was a project to anchorage digital transformation across SMEs in biotechnology and pharmaceuticals. We aimed to see where the biopharma companies were lacking digital infrastructure and where the ICT companies could bring digital skills to make sure that the biopharma companies were up to date, Dr. Udatha said at EHiN 2018.

The project created matchmaking opportunities between these two different categories of companies and was awarded EUR 4.8 million from the EU’s Horizon2020 programme. It addressed specific challenges for SMEs to go digital with a precision medicine product.

Read more bout the PERMIDES project here.