Norsk Biotekforum og  Smerud Medical Research International AS  inviterer til møte i møteserien om klinisk utprøvning.  Registration Program: Kliniske studier innenfor cancer immunterapi  – Introduksjon  v/Knut T. Smerud, Smerud Medical Research International AS Faglig bakgrunn for immunoterapi og oversikt generelt om temaet – Professor Gustav Gaudernack, Oslo Universitetssykehus Bedriftspresentasjoner: o   Ultimovacs AS v/Øyvind Arnesen, CEO […]