Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden?


Event Details


Hvor er de norske ambisjonene når vi skal lage fremtidens beste kreftbehandling?

Dette spørsmålet er sentralt i frokostseminaret vi inviterer til 21. april i Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo. Det er en del av møteserien Fremtidens kreftbehandling, som siden 2015 har samlet helsestopper, eksperter og politikere til samtaler på scenen.

Møteserien er et samarbeid mellom Kreftforeningen, LMI, Oslo Cancer Cluster, Janssen Norge, MSD Norge og AstraZeneca Norge.

Arrangementet blir strømmet på Oslo Cancer Clusters YouTube-kanal

PROGRAMMET:

21. april serverer vi frokost kl. 8. 30, før programmet starter kl. 8.45. Vi deler først resultatene fra årets helsepolitiske barometer. Hva har den norske befolkningen svart på spørsmål om kreft i Kantars nye spørreundersøkelse om helse? Hva betyr dette for fremtidens kreftbehandling? Innleder er Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Morgenens første panel starter kl. 9, og diskuterer hva som er «god nok» kreftbehandling i 2022. Hvordan opplever legene sin rolle og sitt handlingsrom i valget av kreftbehandling for sine pasienter? Og hvordan oppfatter den største pasientforeningen prioriteringer om best mulig behandling mot andre hensyn? I panelet møter vi Anne Karin Rime, president i Legeforeningen, Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst, og Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Morgenens andre innledning starter ca. kl. 9.30. Gloria Traina, PhD, rådgiver i Spesialisthelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet gir da en oppdatering på departementets arbeid med strategien for persontilpasset medisin.

Kort pause med kaffepåfyll.

Siste panel starter kl. 10, og er en politisk samtale. Vi spør hva vi kan gjøre for å skape flere, raskere og bedre løsninger for norske kreftpasienter. Hva er egentlig de politiske ambisjonene på kreftområdet? Når kommer det store norske løftet? I panelet møter vi igjen Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI, og politikerne Karl Kristian Bekeng (Ap) og Sylvi Listhaug (FrP).

Moderator er Aslak Bonde.

Vi oppfordrer til påmelding nedenfor for å få bestilt nok frokost. Vel møtt! 

Janssen's logoMSD's logo