NorPreM: Ny konferanse om persontilpasset medisin


Event Details


Velkommen til den første konferansen til Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM), som finner sted i Tromsø.

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) arrangerer sin første nasjonale konferanse innen persontilpasset medisin, som en mulighet for interesserte fagpersoner til å få faglig påfyll og diskusjon. NorPreM har laget et variert og spennende program med dagsaktuelle temaer, faglige foredrag og diskusjon i regionale fagnettverk. Det vil være en arena for nettverksbygging og informasjonsutveksling.

For å se programmet og melde seg på, vennligst se nettiden til konferansen NorPreM.

Om NorPreM

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) ble etablert i 2019 på oppdraget ​av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Nettverket er en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av persontilpasset medisin.

Gjennom sitt arbeid skal nettverket legge til rette for og bidra til økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.