KUR*-samling med tema Hjerneforskning


Event Details


Velkommen til KUR*-samling, 3. mars. Tema for kvelden er ”Hjerneforskning”

Det vil bli foredrag ved representanter fra Nansen Neuroscience Network, Universitetet for miljø– og biovitenskap på Ås, PET– senteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) og Pharmasum Therapeutics.

Føler du at du trenger faglig påfyll i realfag? Gjennom vårt samarbeid med Oslo Cancer Cluster har vi på Ullern lyst til å invitere interesserte lærere i Osloskolen til å tilbringe en ettermiddag sammen med både realister og andre lærere, der vi i felleskap lærer noe nytt, spennende og relevant for vår hverdag.

Er du realfagslærer og jobber i Osloskolen er du hjertelig velkommen til å delta. Hvis du underviser i andre fag der temaet for kvelden er relevant, for eksempel innen helsefag eller kroppsøving, må du også gjerne komme. Opplegget er gratis, men du må melde deg på slik at vi vet hvor mange som kommer, og dermed kan beregne riktig i forhold til innkjøp av mat.