Program: 14.30: Personalized medicine: what are we targeting by genetics? Tom Heming Karlsen, professor, Department of gastroenterology KKT, OUH and University of Oslo (UoO). 15.00: Genome dynamics influencing Alzheimer’s disease Meryl S. Lillenes, postdoctoral fellow, Unit for Genome Dynamics, Department of Microbiology KDI, OUH and UoO. 15.30: Personalized medicine in colorectal cancer: Prognostic biomarkers and […]

Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen inviterer til pressefrokost om persontilpasset kreftmedisin. Vi ønsker med dette å gi journalister en kort introduksjon til et spennende område innen moderne kreftbehandling, både fra forsknings- og utviklingssiden: «Persontilpasset kreftmedisin – muligheter og begrensninger» De siste ni årene har Kreftforeningen øremerket midler til 64 ulike forskningsprosjekter gjennom den årlige innsamlingsaksjonen […]