Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen inviterer til pressefrokost om persontilpasset kreftmedisin. Vi ønsker med dette å gi journalister en kort introduksjon til et spennende område innen moderne kreftbehandling, både fra forsknings- og utviklingssiden: «Persontilpasset kreftmedisin – muligheter og begrensninger» De siste ni årene har Kreftforeningen øremerket midler til 64 ulike forskningsprosjekter gjennom den årlige innsamlingsaksjonen […]