Fremtidens kreftbehandling er en møteserie vi arrangerer i samarbeid med Kreftforeningen og Legemiddelindustrien. Gjennom foredrag og debatter forsøker vi å belyse hvordan vi kan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden.  Sommerens første politiske møte i serien Fremtidens kreftbehandling handler om dine gener. Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet, vil fortelle om hvordan vi […]

Velkommen til årets andre møte i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Det finner sted i Arendal 16. august. Er den offentlige kreftbehandlingen i ferd med å miste sin legitimitet? Er vi på vei mot en tillitskrise og et todelt helsevesen? Under dette møtet ser vi nærmere på hvordan det kan være ulik tilgang til kreftbehandling i Norge. Vi får se […]

Hva kan vi gjøre med norske helsedata i dag? Hvordan kan vi sikre at de også på kort sikt blir en ressurs for Norge?   Norske helsedata er et tema som har fått mye oppmerksomhet både internasjonalt og her i Norge. Det er stor enighet om betydningen av disse dataene og mulighetene de kan innebære, men hvorfor er […]