R&D Christmas Network: “New insights in immuno-oncology” This meeting is kindly sponsored by the Radium Hospital Foundation (Radiumhospitalets legater). Download program   Moderator: Gunnar Kvalheim, Head of the Department of Cellular Therapy, OUS PROGRAM 14:00–14:15 Registration and coffee 14:15 – 14:20: Funding opportunities -Ole Johan Borge, Innovation Norway 14:20–14:40 Welcome and Update – short introduction– […]

Hva er immunonkologi og hvorfor er det et medisinsk gjennombrudd? Hva betyr dette for klinisk praksis, pasientene og samfunnet? I flere tiår har forskere og leger opparbeidet seg kliniske erfaringer på hvordan man kan påvirke immunforsvaret hos kreftpasienter til å eliminere sykdommen. Dette fagfeltet kalles immunonkologi. Behandlingen baserer seg på å påvirke pasientens eget immunforsvar […]

This is the first seminar in our educational series on cancer immunotherapies featuring: Novel treatment strategies and their clinical implementation in melanoma and beyond. Download PROGRAM here and please REGISTER below. If you for some reason may not attend, please let us know 24 hours prior to the event. Target group: Clinicians. We will limit the […]