Hva er immunonkologi og hvorfor er det et medisinsk gjennombrudd? Hva betyr dette for klinisk praksis, pasientene og samfunnet? I flere tiår har forskere og leger opparbeidet seg kliniske erfaringer på hvordan man kan påvirke immunforsvaret hos kreftpasienter til å eliminere sykdommen. Dette fagfeltet kalles immunonkologi. Behandlingen baserer seg på å påvirke pasientens eget immunforsvar […]