Hva kan vi gjøre med norske helsedata i dag? Hvordan kan vi sikre at de også på kort sikt blir en ressurs for Norge?   Norske helsedata er et tema som har fått mye oppmerksomhet både internasjonalt og her i Norge. Det er stor enighet om betydningen av disse dataene og mulighetene de kan innebære, men hvorfor er […]

Save the date for the big health and data day happening soon in Stockholm, as held by the French-Nordic Network! Morning (8:30 am – 11:15 am) 08:30-10:30 The new general data protection regulation : how to conduct innovative medical research and care? (Nathalie Devillier, Grenoble School of Management, and Lena Jönsson, Inera and Landstinget Dalarna) […]

Big data og maskinlæring kan gi oss bedre innsikt i sykdommer, medisin som er individuelt tilpasset og mer presis diagnostikk. Mengden innsamlede helsedata øker sterkt. I tillegg til helsevesenets befolkningsundersøkelser og fortløpende medisinske undersøkelser, samler enkeltpersoner inn egne helsedata gjennom alt fra enkle aktivitetsarmbånd til bærbart medisinsk utstyr. Samtidig er gen-testing i ferd med å […]

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass og blir i 2018 avholdt mellom 13. og 17. August. I den forbindelse har vi gleden av å invitere til frokostmøte om Fremtidens kreftpasient. Kreftforskning og kreftbehandling er i endring og nye behandlingsformer som kreftvaksiner og gentarapi ser veldig lovende ut. Hos oss skal du få et innblikk i […]