What will it take to increase Norway’s competitiveness in access to and use of health data? Norway Life Science 2024 gathers leading actors in health and life science, to find the solutions that will allow Norway to get more in return from the large investments in health research. On 13 – 14 February, University of […]

Helsedatadagen – Broen mellom helse og teknologi Velkommen til Helsedatedagen torsdag 11. april på Oslo Event Hub. For tredje gang samler EHiN bransjen for å diskutere helsedata. Helsedata utgjør en viktig byggestein i helsevesenet, og er et fundamentalt grunnlag for helseinnovasjon, forskning og utvikling. Se nettsiden for program og billetter EHiN inviterer deg til å delta […]