Velkommen til Livsvitenskapskonferansen – Norway Life Science 2023! Norges største møteplass for livsvitenskap samler aktørene som skal utvikle en verdensledende helsenæring i Norge. Norway Life Science 2023 vil utforske samspillet mellom helse, teknologi og samfunn. Bli med på tre dager med foredrag av ledende forskere, innlegg av globale legemiddelselskap, presentasjoner av virksomheter, paneldebatter om rammebetingelser […]