Møt oss på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske festival, og neste uke tar mange viktige temaer over gatene i sørlandsbyen. Vi er selvsagt der også i år, for å gå i dialoger om temaet kreftbehandling og utvikling av nye, innovative behandlingsmetoder. Du kan møte oss over flere dager, på flere arenaer. Mange av møtene blir også strømmet, slik at du strengt tatt ikke må reise til Arendal for å delta på seminarene. Klikk på lenkene for å få en oversikt over hvilke møter som strømmes.

Vi anbefaler appen til Arendalsuka. Der kan du markere hvilke arrangementer du ikke vil gå glipp av. Påmelding er ikke nødvendig, alt under Arendalsuka er gratis og åpent for alle. Vi gleder oss til å møte deg der!

 

Nøkkelen til bedre kreftbehandling er samarbeid 

Tirsdag 16.8, 10.00-11.30, Clarion Tyholmen 

CONNECT er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. 30 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster.

Under dette seminaret vil du få vite mer om hva CONNECT har jobbet med – og fått til – siden det ble opprettet i desember 2020. Noen av temaene er genetisk testing, norske kliniske studier som et tilbud til kreftpasientene, hvordan helsevesenet og legemiddelselskapene samarbeider for å utvikle bedre behandlinger, og hvordan spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet samarbeider. Programmet rundes av med en politisk debatt om muligheter og utfordringer for presisjonsmedisin for kreftpasienter i Norge.

Program: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17541 

Arrangører: Oslo Cancer Cluster, CONNECT 

 

Fremtidens helsevesen med kunstig intelligens

Onsdag 17.8, 10.30-11.30, UiA-teltet

For mer enn to år siden lanserte digitaliseringsministeren Norges strategi innen kunstig intelligens. Norge skulle lede an i kunstig intelligens-kappløpet, og norske helsevesen skulle bli best på kunstig intelligens, og norsk helsedata ble referert til som et norsk konkurransefortrinn. Men, hvordan har det egentlig gått, og har norsk helsevesen virkelig blitt pioneren innen intelligent helseteknologi, og hvordan kan vi norske aktører samarbeide internasjonalt?

Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) og eHelsesenteret fra UiA, Visual intelligence fra UiT,  Norwegian Artificial Intelligence Consorium (NORA), Oslo Cancer Cluster (OCC), og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) inviterer til debatt om kunstig intelliges i helse.

Vi setter fokus på mulighetene med bruk av kunstig i helsesektoren, og diskuterer hvordan vi best kan bruke norske AI-kompetanse innen helse, hvordan norske helsedata kan brukes til å fremme befolkningshelse, og om det er for langt fra helseforskning til praktisk bruk av AI innen helse.

Vi inviterer sentrale aktører til faglige innlegg og debatt omkring den nasjonale strategien av kunstig intelligens

Program: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18498 

Arrangører: Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) og eHelsesenteret fra UiA, Visual intelligence fra UiT,  Norwegian Artificial Intelligence Consorium (NORA), Oslo Cancer Cluster (OCC), og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)
 

Hvordan legge til rette for at de små blir store i norsk helseindustri?  

Onsdag 17.8, 12.30-13.30, båten til Næringslivsforeningen

Helsenæringen kan skape flere arbeidsplasser og eksportinntekter enn i dag – men det krever en real satsing! For å styrke Norges posisjon innen helseindustrien kreves mer offentlig-privat samarbeid. Vi tar diskusjonen om både muligheter og fallgruver.

Våger vi å la dette toget gå fra oss? Tiden er overmoden for å sikre en god posisjon i eksport av norsk helseindustri. Dagens blide viser en skog av oppstartsbedrifter innen helse. For at denne skogen skal vokse seg stor og frodig kan vi ikke fortsette som før.

Vekst krever gode vekstforhold. Her finnes store muligheter for inntekter både til næringsliv og stat. Men, det krever at vi bygger et godt hjemmemarked. Våre fyrtårn som skal ut i verden vil ha et helt annet utgangspunkt med solide røtter i Norge. Får vi til dette, kan vi sikre muligheten til å skape en viktig og bærekraftig næring for landet, samtidig som vi utvikler gode helseløsninger for innbyggerne og helsetjenesten.

HelseINN belyser hvorfor det er så vanskelig å etablere seg på hjemmemarkedet, og hvordan det offentlige ofte opplever manglende dialog med markedet.

Lederne av de fire helseklyngene i Norge jobber hver dag for å sikre norske bedrifter fotfeste og utvikling i en ung industri. De forteller hvilke utfordringer de møter, og hva de gjør for å håndtere disse.

Politiske rammer er avgjørende for å sikre fotfeste. Næringspolitikere forteller hvordan de vil legge til rette for norsk helseindustri.

Ikke minst skal vi høre fra en bedrift som kjenner hvor skoen trykker.

Program: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17743

Arrangører: Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, The Life Science Cluster, HelseINN

 

Har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon? 

Onsdag 17.8, 15.00-16.30, Thon hotell

I dette seminaret skal vi diskutere om vi har en god nok innovasjonspolitikk for å fremme innovasjon spunnet ut av forskning. Vi skal ha med en rekke innledere som belyser dette temaet fra undervisning og studenter til teknologioverføingskontorenes rolle og økosystemets rolle. Ikke minst skal vi se på om kulturendringen innen akademia mot mer innovasjon går raskt nok.

Program: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17696

Arrangører: Inven2, The Life Science Cluster, Sharelab, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Aleap

 

Fremtidens kreftbehandling: Hver dag teller – eller? 

Torsdag 18.8, 08.00-09.30, Clarion Tyholmen 

Velkommen til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling, der vi serverer frokost, innsikt og debatt.

Fremtidens kreftbehandling er en møteserie som siden 2015 har stilt spørsmål om hvordan norske kreftpasienter kan sikres den beste behandlingen både i dag og i fremtiden. Under seminarene møter publikum fagpersoner, politikere, helsemyndigheter, bedrifter og organisasjoner fra kreftmiljøet i Norge. Møtene er gratis og åpne for alle.

I Arendal spør vi: Hvordan kan vi få hver dag til å telle for kreftpasienter som venter på behandlingene de trenger for å leve?

Det handler om tid. En rapport fra EFPIA for 2021, utgitt i april, viser at Norge bruker mer tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Probas evaluering av Nye metoder viser også tendensen til at Norge bruker lenger tid enn disse landene på innføring av nye legemidler. Hva kan vi gjøre med dette?

Vi har med oss en liste med behov og løsninger til Arendal!

Program: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17639 

Arrangører: Oslo Cancer Cluster, LMI, Kreftforeningen, Janssen, MSD, Astra Zeneca