Six physics students from Ullern will be interning at the Department for Medical Physics at the Radium Hospital. This is part of the ongoing collaboration between Oslo Cancer Cluster and Ullern High School. Seks fysikklever fra Ullern vil være på utplassering ved avdeling for medisinsk fysikk ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Utplasseringen er en del av […]