The Norwegian Bioindustry Association” host a one day seminar on: “New guidelines for patenting in the US – what consequences will this have for Norwegian biotechs?” Download program Registrer here   Information in Norwegian: ” Nye retningslinjer for patentering i USA – hvilke konsekvenser vil det få for norske bioteknologiske virksomheter? “ Som følge av […]

Norsk Biotekforum inviterer til “Bioteknologisk Brennpunkt”: Hva kan gi Norge en fremgangsrik biotek-næring? Påmelding Det serveres kaffe/te, rundstykker  og frukt fra kl 11.30. Program: Møteleder: Knut T. Smerud, Smerud Medical Research International AS “Biotechnology in Europe  – The tax, finance and regulatory framework and global policy comparison” Presentasjon av Ernst & Young/EuropaBio rapporten v/ Tommy […]

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store næringer avtar. Vi legger frem nye tall for verdiskaping i […]