The Norwegian Bioindustry Association” host a one day seminar on: “New guidelines for patenting in the US – what consequences will this have for Norwegian biotechs?” Download program Registrer here   Information in Norwegian: ” Nye retningslinjer for patentering i USA – hvilke konsekvenser vil det få for norske bioteknologiske virksomheter? “ Som følge av […]

Norsk Biotekforum inviterer til “Bioteknologisk Brennpunkt”: Hva kan gi Norge en fremgangsrik biotek-næring? Påmelding Det serveres kaffe/te, rundstykker  og frukt fra kl 11.30. Program: Møteleder: Knut T. Smerud, Smerud Medical Research International AS “Biotechnology in Europe  – The tax, finance and regulatory framework and global policy comparison” Presentasjon av Ernst & Young/EuropaBio rapporten v/ Tommy […]