ARENDALSUKA: Velkommen til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling, der vi serverer frokost, innsikt og debatt. Fremtidens kreftbehandling er en møteserie som siden 2015 har stilt spørsmål om hvordan norske kreftpasienter kan sikres den beste behandlingen både i dag og i fremtiden. Under seminarene møter publikum fagpersoner, politikere, helsemyndigheter, bedrifter og organisasjoner fra kreftmiljøet i Norge. […]

Hvordan vil USAs enorme støttepakke til egen industri påvirke medisinsk innovasjon i Europa og Norge? Følg sendingen her: Amerikanerne har lansert en støttepakke til egen industri, kalt Inflation Reduction Act. Denne vil påvirke investeringer i forskning og innovasjon i USA, og få ringvirkninger for Europa og Norge. Inflation Reduction Act, som ble vedtatt i amerikansk […]

Konsortiet CONNECT inviterer til paneldebatt om presisjonsmedisin i lys av ressurskrisen i helsetjenestene. Følg sendingen her: Vi diskuterer om presisjonsmedisin egentlig er dyrt i et samfunnsperspektiv. Krever det mer eller mindre ressurser å benytte seg av betydelig mer presisjonsmedisin? Hva sier den nye strategien for persontilpasset medisin om framtidsutsiktene for mer presis behandling for norske […]