ARENDALSUKA: Velkommen til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling, der vi serverer frokost, innsikt og debatt. Fremtidens kreftbehandling er en møteserie som siden 2015 har stilt spørsmål om hvordan norske kreftpasienter kan sikres den beste behandlingen både i dag og i fremtiden. Under seminarene møter publikum fagpersoner, politikere, helsemyndigheter, bedrifter og organisasjoner fra kreftmiljøet i Norge. […]