Hvordan legge til rette for at de små blir store i norsk helsenæring?


Event Details


ARENDALSUKA: Helsenæringen kan skape flere arbeidsplasser og eksportinntekter enn i dag – men det krever en real satsing! Dette er temaet for vårt seminar på onsdagen under Arendalsuka.

For å styrke Norges posisjon innen helseindustrien kreves mer offentlig-privat samarbeid. Vi tar diskusjonen om både muligheter og fallgruver.

Våger vi å la dette toget gå fra oss? Tiden er overmoden for å sikre en god posisjon i eksport av norsk helseindustri. Dagens blide viser en skog av oppstartsbedrifter innen helse. For at denne skogen skal vokse seg stor og frodig kan vi ikke fortsette som før.

Vekst krever gode vekstforhold. Her finnes store muligheter for inntekter både til næringsliv og stat. Men, det krever at vi bygger et godt hjemmemarked. Våre fyrtårn som skal ut i verden vil ha et helt annet utgangspunkt med solide røtter i Norge. Får vi til dette, kan vi sikre muligheten til å skape en viktig og bærekraftig næring for landet, samtidig som vi utvikler gode helseløsninger for innbyggerne og helsetjenesten.

Lederne av de fire helseklyngene i Norge jobber hver dag for å sikre norske bedrifter fotfeste og utvikling i en ung industri. De forteller hvilke utfordringer de møter, og hva de gjør for å håndtere disse.

Politiske rammer er avgjørende for å sikre fotfeste. Næringspolitikere forteller hvordan de vil legge til rette for norsk helseindustri.

Ikke minst skal vi høre fra en bedrift som kjenner hvor skoen trykker.

Vel møtt på båten til Næringsforeningen i Stavangerregionen, Ryger Electra, som har plass til 150 publikummere og ligger i Pollen!

Under seminaret får du blant annet møte:
  • Hanne Mette Kristensen, CEO, The Life Science Cluster
  • Ketil Widerberg, Daglig leder, Oslo Cancer Cluster
  • Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech
  • Arild Kristensen, Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
  • Jofrid Åsland, Kommunikasjonsansvarlig, Norwegian Smart Care Cluster

Seminaret er et samarbeid mellom Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster og Oslo Cancer Cluster.

Les mer om arrangementet på Arendalsukas programsider.