Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde


Event Details


Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) inviterer til seminar: Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) ønsker med dette seminaret å bidra til at de offensive forslagene om næringsutvikling i HelseOmsorg21-strategien videreføres i konkrete tiltak.

Det vil bli opprettet ventelister ved stor interesse.

Kontakt:
Sølvi Lerfald
Inger Hjeldnes Senneseth
Anne Berit Kolmannskog