EHiN 2024


Event Details


EHiN er Norges største e-helsekonferanse som jobber for å digitalisere helsesektoren og skape fremtidens helsetilbud. Velkommen den 12.- og 13.November til en spennende konferanse med fokus på kunnskapsdeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Se nettsiden for program og påmelding

Helsedata er essensielt for fremtidens helsevesen, men bruk og utvinning har vist seg å være utfordrende. Vi står overfor regulatoriske hindringer samtidig som teknologier stadig blir mer banebrytende. Hvordan skal Norge navigere i dette landskapet, kontrollere våre helsedata samtidig som vi omfavner den teknologiske helserevolusjonen?

Helsedatadagen gir anledning til å:

  • Utforske mulighetene innen helsedata, interoperabilitet og kunstig intelligens
  • Helsedata knyttet til nordisk samarbeid for å styrke vår posisjon i den digitale helsenæringen
  • Lære av spennende faglige innlegg og panelsamtaler fra både offentlig sektor og privat næringsliv

Hvem kommer til Helsedatadagen?

Her kan du møte ulike aktører innen helsedata, både fra offentlig og privat sektor, med bakgrunn fra både jus, forskning, politikk og IT.

Hva skjer på Helsedatadagen?

På Helsedatadagen vil det være flere relevante og interessante faglige foredrag og panelsamtaler, både i plenum og i mindre sesjoner.

I tillegg vil du møte spennende utstillere i mingleområdene.
Om du ønsker kan du fortsette samtalen over middag etter endt konferansedag.