Vi inviterer til møte for å få dine innspill om norsk helseindustri som ledende innovatør, næringsaktør og eksportør. Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Norway Health Tech, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Oslo Cancer Cluster har gått sammen om et strategisk posisjoneringsprosjekt for norsk helseindustri som foreløpig har resultert i forprosjektrapporten «Strategisk posisjonering av norsk helseindustri».   Konklusjonene herfra er […]

På Helse og Fremtid fortelles historien om hvordan CAR-T celle- og genterapi, en ny retning innen kreftbehandling, ble til en industrihistorie i Norge. Novartis inviterer til program 15. januar. Helseindustri er en viktig fremtidig næring for Norge, og regjeringen jobber for tiden med en Helseindustrimelding. Dette er del av programmet under arrangementet Helse og fremtid […]

UiO: Life Science invites you to the main event of Oslo Life Science 2019. The event will highlight inspiring examples on collaboration between academia and industry that have benefitted patients and society. How can we learn from these examples while building the health industry in Oslo and Norway? Please go to the event-page at UiO:Life Science […]

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer Regjeringens stortingsmelding om helsenæringen og vi presenterer Menon-rapporten Helsenæringens verdi 2019. Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt […]