Denne konferansen er en del av et nasjonalt samarbeid om å styrke kulturen for samarbeid mellom næringslivet og helse- og omsorgstjenesten. Det må bli enklere for næringslivet å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Rammebetingelsene på e-helseområdet skal være ryddige og forutsigbare. E-helsefeltet i Norge kjennetegnes av at det kjøpes for lite, at investeringstakten ikke […]