Samspillsnormer på e-helsefeltet: Konferanse


Event Details


Denne konferansen er en del av et nasjonalt samarbeid om å styrke kulturen for samarbeid mellom næringslivet og helse- og omsorgstjenesten.

Det må bli enklere for næringslivet å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Rammebetingelsene på e-helseområdet skal være ryddige og forutsigbare. E-helsefeltet i Norge kjennetegnes av at det kjøpes for lite, at investeringstakten ikke står i forhold til de utfordringene helsetjenesten står overfor, og at det er for mye friksjon i samarbeidet mellom kunder og leverandører.

Gode samarbeid fordrer gode samspillsnormer. Samspillsnormer handler om felles forventninger mellom kunde og leverandør om hvordan et samarbeid skal fungere.

Direktoratet for e-helse har engasjert Cirio advokatbyrå ved partner David Frydlinger til å bistå i arbeidet med kartlegging og analyse av eksisterende samspillsnormer på e-helsefeltet.

Informasjon om programmet

Påmeldingskjema finner du her

Arrangører:

Standard Norge, Nasjonalt eksportråd, Direktoratet for e-helse, NHO Geneo, Abelia, Melanor, Legemiddelindustrien (LMI), IKT-Norge, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster, Aleap, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Patentstyret og KS.

Dersom du har innspill til konferansen kan du ta kontakt med Kari Grimholt på e-post: kari.grimholt@ehelse.no