Går du med tanker om å søke finansieringstøtte gjennom SMB-intrumentet? Enterprise Europe Network arrangerer søknadsskrivekurs for små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner. Søknadsskrivekurset for SMB`er retter seg mot bedrifter som har bestemt seg for å søke SMBinstrumentet under EU-programmet Horisont 2020. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive […]