Research Council: “How to develop a good application for Horizon 2020?”


Event Details


The Research Council invite companies, both private and public, to a crash-course in “How to develop a good application for Horizon2020?” The course is also open for participants from academic institutions.

Please save the date, as more information on program and registration will follow soon. This course is set up in close collaboration with SINTEF, which has long experience with both participation and leadership of EU-projects. The course will be held in English.

 

Information in Norwegian:
Forskningsrådet inviterer til kurs i “Hvordan utvikle en god søknad til Horisont2020?”
For Oslo, Akershus og Østfold holdes kurset 24. november i Forskningsrådets lokaler på Lysaker fra kl 0900-1500.

Kurset vil bli gjennomført i samarbeid med SINTEF, som har lang erfaring fra deltakelse i og ledelse av EU-prosjekter. Her er en ypperlig mulighet til å lære av deres erfaring.  Kurset er fortrinnsvis rettet mot bedrifter, både private og offentlige, men deltakere fra institutter, universiteter og høgskoler er også velkomne. Dette kurset retter seg mot hele bredden av H2020, og tar også for seg muligheter innenfor Eurostars og SMB Instrumentet, uten å gå i detaljer.