Melanomforeningen Fagkveld Hudkreftdagen


Event Details


I regi av Melanomforeningen, Hudlegeforeningen og Kreftforeningen markeres Hudkreftdagen i mai hvert år, og i år er markeringen 22. mai. Melanomforeningen vil ha stand mange ulike steder i landet, fortelle om solvett og dele ut brosjyrer. Kvelden før inviterer vi pasienter, pårørende og alle andre interesserte til en fagkveld i Oslo. Vi har fått noen av de fremste ekspertene til å komme og forelese for oss.

 

Program (med forbehold om endringer)

Kl. 18:00:        Velkommen og appell

v/ Kari Anne Fevang, styreleder i Melanomforeningen.

Kl. 18:15:       Gjeldende behandlingsregime for malignt melanom, hvor langt har vi kommet i dag?

v/ overlege Anna K. Winge-Main, Radiumhospitalet .

Kl. 18:35:       Hudkreft i Norge og økningen i forekomst av malignt melanom

v/ forsker Trude Eid Robsahm, Kreftregisteret.

Kl. 18:55:       Nasjonal UV- og hudkreftstrategi – hvordan bruke den til å forebygge melanom

v/ fagdirektør Lill Tove Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Kl. 19:15:       Pasienthistorie

v/ Anne-Cathrine Westgaard Schneider

Kl. 19:45: Oppsummering med spørsmål og svar

 

 

Vi takker våre samarbeidspartnere: