Arendalsuka: Hvordan kan prioriteringsmeldingen adressere utfordringene i persontilpasset medisin på en god måte?


Event Details


Velkommen til møte om innføringen av presisjonsmedisin innenfor kreft i Norge.

Tid: 14. august, kl 10.30-12.00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Arrangør: CONNECT-konsortiet

I 2025 er det forventet at regjeringen legger fram en ny prioriteringsmelding. Hvordan kan denne på best mulig måte ta opp i seg problemstillingene som er vesentlige for persontilpasset medisin?

Konsortiet CONNECT er en unik sammeslutning av aktører på nettopp området persontilpasset medisin (også kjent som presisjonsmedisin). De vil presentere noen svar på spørsmålet i overskriften, slik at vi får et prioriteringssystem som også fungerer for den persontilpassede medisinen.

Publikum får også presentert nye resultater fra en pilotstudie om kliniske ekspertvurderinger, som er gjort i samarbeid med Oslo Economics.

Moderator Elisabeth Kirkeng Andersen leder oss gjennom seminaret.

Bakgrunn
Allerede i 2021 skrev regjerinspartiene i sin felles regjeringsplattform, Hurdalsplattformen, at de vil «legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten.»

Arbeidet med meldingen begynte sommeren 2023, da tre hurtigarbeidende ekspertgrupper ble nedsatt for å jobbe med tre temaer. De leverte sine arbeider i til departementet i februar 2024.

En generell analyse er at arbeidsgruppene i liten grad har behandlet spørsmål knyttet til persontilpasset medisin. Samtidig er det flere problemstillinger knyttet til persontilpasset medisin som vil måtte adresseres i fremtiden, og det er forventet at regjeringen vil måtte hente inn ny informasjon for å svare opp lovnaden i Hurdalsplattformen.

Om CONNECT
CONNECT står for Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium. Det er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. 28 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for medisinske produkter, og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster.

Les mer om møtet på Arendalsukens nettside