Poster session for Ullern research students


Event Details


This event is in Norwegian only.

Elevene ved Forskerlinja på Ullern videregående skole har i år jobbet med mange ulike forskningsprosjekter. Tirsdag 7.juni klokken 11.00 inviterer vi til Postersession på taket, hvor elevene presenterer resultatene sine. Det vil bli lett servering, og vi deler ut priser til de beste posterne.

I tredje klasse er forskningsprosjektet en viktig del av faget Teknologi og forskningslære, og elevene har brukt de fleste timene i faget i et halvt års tid til å forske på selvvalgte problemstillinger. Alle prosjektene er sendt inn for mulig publisering, og en av gruppene vant 1.premie i Forskningsrådets konkurranse Unge Forskere. De skal dermed representere Norge på EU Contest for Young Scientists i Leiden i Nederland i september.

Elevene i 1. klasse har også hatt forskningsprosjekter, og disse har vært knyttet til energiomsetning i planter og dyr. Elevene har jobbet et par måneder med sine prosjekter. De har mottatt veiledning fra to av mentorene på Forskerlinja, noe de satte veldig pris på.

Totalt sett er det veldig mange spennende prosjekter, og fine resultater.

Vi håper at flest mulig kan komme å se på elevenes arbeid, og komme med innspill og stille kritiske spørsmål på samme måte som man gjør på en forskningskonferanse.

Vel møtt!