Lansering av rapporten “Helsenæringens verdi” (Menon Report release)


Event Details


Helsenæringen er en del av løsningen på mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. Samtidig kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store næringer avtar. Årets rapport “Helsenæringens verdi 2022” legger opp til en spennende vinkling og retter oppmerksomheten mot helsenæringens samfunnsmessige betydning.

Rapporten vil beskrive hvordan helsenæringen skaper verdier for samfunnet på tre ulike, men gjensidig forsterkende, måter:

  1. Som næring: Helsenæringen bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping, eksport og BNP
  2. Som del av den norske helsesektoren: Helsenæringen bidrar til å øke effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene gjennom nye eller forbedrede legemidler, medisinsk utstyr og digitale løsninger/systemer, samt gjennom private helse- og omsorgstjenester som avlaster eller komplementerer de offentlige tjenestene
  3. Som kilde til god helse for befolkningen: Helsenæringen bidrar til å forebygge, diagnostisere, behandle og rehabilitere sykdommer i befolkning, noe som øker befolkningens livskvalitet, og samtidig bidrar til å redusere belastningen på helsevesenet, redusere sykefravær og til økt deltagelse i arbeidslivet

Du kan velge om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.
Velkommen!

 

MELD DEG PÅ HER: https://www.nho.no/arrangementer/velkommen-til-lansering-av-rapporten-helsenaringens-verdi-2022/