Verdens kreftdag 4. februar: Tarmkreft den tause folkesykdommen

På Verdens kreftdag 4. februar retter Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster og Kreftregisteret søkelyset mot den tause folkesykdommen tarmkreft. Tarmkreftscreening kan redde livet til 300 nordmenn årlig. Det er tre ganger så mange som dør i trafikken hvert år.

– En rekke undersøkelser, både nasjonale og internasjonale konkluderer entydig at tarmkreftscreening redder liv. Bare i Norge kan dette trolig redde opp mot 300 hvert år. Det er tre ganger så mange som dør i trafikken. Hvor lenge skal dette egentlig utredes? Vi vet mer enn nok til å innføre et nasjonalt screeningprogram umiddelbart, sier Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel.

Hvert år rammes over 4000 nordmenn av  tarmkreft. Det gjør den til den nest  vanligste kreftformen. Den er samtidig blant kreftformene som tar flest liv. Hver dag dør fire. Bare lungekreft tar flere liv enn tarmkreft.  Likevel får sykdommen langt fra den oppmerksomheten den fortjener.

 

Befolkningsundersøkelse viser at få har kunnskap om tarmkreft

En fersk meningsmåling utført av TNS Gallup på vegne av Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster og Kreftregisteret viser at få er klar over den hyppige forekomsten. Undersøkelsen viser også at tarmkreft er den kreftformen vi tror er blant de mest dødelige og den vi frykter aller mest.

– Samtidig er tarmkreft en av de kreftformene vi har minst kunnskap om. Hele 80 prosent av de spurte svarte at de hadde dårlig eller ingen kunnskap om tarmkreft. Avisene skriver knapt om sykdommen. Dette er ikke bra, og vi har helt klart en jobb å gjøre med å informere bedre om en sykdom som rammer så mange, sier Ryel.

I forbindelse med Verdens kreftdag 4. februar arrangerer Kreftforeningen  et frokostseminar sammen med Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster og pasientforeningen Norilco  med tittel «Den tause folkesykdommen».  For selv om tarmkreft i snitt altså rammer mer enn elleve nordmenn hver eneste dag, er det «sykdommen ingen snakker om».

– Mens nesten åtte av ti svarer at de opplever mest åpenhet rundt det å ha brystkreft, kommer tarmkreft helt i den andre enden av skalaen. Tallene er ikke overraskende, men ikke desto mindre trist og urovekkende. Jeg vet om mange tarmkreftpasienter som synes det er vanskelig å snakke om at de har kreft i tarmen fordi det blir for intimt. Selv i vårt superåpne samfunn der vi deler alt med alle, er dette flaut. Sånn kan vi ikke ha det, sier Ryel.

 

Bør innføre tarmkreftscreening

I tillegg til å løfte tarmkreft frem i lyset, har Ryel en klar melding til helseministeren.

– Hovedproblemet med tarmkreft er at den er vanskelig å oppdage. Når symptomene melder seg, kan kreften dessuten allerede ha kommet langt.  Jo tidligere oppdagelse, jo større er sjansene for å overleve.  Den eneste måten å oppnå dette på, er å  innføre  et nasjonalt screeeningprogram for tarmkreft, sier Ryel.

Allerede i 2003 anbefalte EUs helseministere enstemmig en anbefaling om å innføre tarmkreftscreeening. Mer enn 20 europeiske land har fulgt anbefalingen, deriblant Storbritannia, Finland og Tyskland. I Norge har Kreftregisteret ansvar for et pilotprosjekt, der til sammen 140.000 personer mellom 50 og 74 år får invitasjon til å delta i screening. Foreløpig pågår prosjektet i Akershus, Buskerud og Østfold, og så langt har bortimot 93.000 personer fått invitasjon.  Prosjektet startet i 2012 men beslutningen om dette skal bli et tilbud til folk over hele landet har blitt utsatt en rekke ganger og  kommer trolig først etter at pilotprosjektet er avsluttet og evaluert i 2018.