Thermo Fisher Scientific will create Google-like envionment for biotech in the Oslo Cancer Cluster Incubator

Thermo Fisher Scientific will rent over 800m2 in the Oslo Cancer Cluster Incubator. Here, the company will create a creative Google-like environment with a particular focus on diagnostics and the development of new treatments using cancer immunotherapy.

 

 Thermo Fisher Scientific is one of Norway´s leading biotechs and among the most profitable. The company is expanding and during the first quarter of 2016 the entire management team, production team and parts of the R&D milieu will move to the Oslo Cancer Cluster Incubator. Here, 800m2 will be set up like a creative Google-like office space.

– We are really pleased that Thermo Fisher Scientific chooses to move into Oslo Cancer Cluster Incubator. The company, which initially was established as Dynal in 1986, has played a vital role in Norwegian biotech with the development of «Dynabeads» that is used all over the world. Their record of accomplishment of bringing innovative products to the market is impressing. For the environment in the incubator it is crucial to have a global, experienced actor present, says Bjørn Klem, CEO Oslo Cancer Cluster Incubator.

 

Strong in immunotherapy

The overall aim of the Oslo Cancer Cluster Incubator is to contribute to the successful development of oncology biotechs so that they may reach the market with their innovative treatments against cancer. The cancer R&D milieu in Norway in general is strong within cancer immunotherapies, which is also the case with the incubator companies.

– Thermo Fisher´s «Dynabeads» is used in basic research, in billions of diagnostic tests as well as in immunotherapy all over the world. Innovation and further applications is developed in close collaboration with research environments, clinics and industrial partners. Oslo Cancer Cluster has become one of the leading innovation clusters and we would like to take an active role in further developing the cluster. We think that co-localisation with the milieu in the incubator will be a catalyst for our growth and innovation in the future, says Ole Dahlberg, CEO Thermo Fisher Scientific in Norway.

 

Facts: 

Thermo Fisher Scientific:
Thermo Fisher Scientific in Norway (former Dynal Biotech) was established in 1986. The company focuses on the diagnostics market as well as the development of innovative immunotherapeutics, especially within oncology. The client portfolio features many of the world’s largest pharma and diagnostics companies. In 2014 the company had 180 employees and a turn-over of 760 MNOK. The company have production units both in Oslo and Lillestrøm. The Norwegian company is a subsidiary to Thermo Fisher Scientific which is listed on NYSE. www.thermofisher.com


In Norwegian:

Thermo Fisher Scientific inn i Oslo Cancer Cluster Inkubator: Styrker miljøet rundt immunterapi mot kreft

Thermo Fisher Scientific skal leie over 800m2 i Oslo Cancer Cluster Incubator. Selskapet skal skape et kreativt ‘Google-aktig landskap’ innen bioteknologi med særlig fokus på diagnostikk og utvikling av nye former for behandling ved bruk av immunterapi.

Thermo Fisher Scientific er et av Norges største biotekselskap og blant de mest lønnsomme. Selskapet utvider og flytter nå hele ledergruppen og produktorganisjasjonen, samt deler av sitt forsknings- og utviklingsmiljø over til Oslo Cancer Cluster Inkubator. I 5.etasje i inkubatoren skal over 800m2 omgjøres til et kreativt landskap for ansatte i selskapet med fokus på forskning og utvikling innen diagnostikk og immunterapi mot kreft.

– Vi er utrolig glade for at Thermo Fisher Scientific velger å flytte inn i Oslo Cancer Cluster Inkubator. Selskapet, som startet som Dynal i 1986 er en viktig del av norsk bioteknologihistorie med sin utvikling av «Dynabeads»  basert på Ugelstadkulene. De har vist gjentatte ganger at de kan kommersialisere god forskning. Det vil bety mye for resten av miljøet i inkubatoren å ha med en så erfaren aktør med global tilstedeværelse, sier Bjørn Klem som er daglig leder i Oslo Cancer Cluster Incubator.

 

Viktig for et Norge i omstilling

Oslo Cancer Cluster Inkubator skal bidra til at flere selskaper lykkes med å utvikle sin behandling av ulike kreftformer. Immunterapi mot kreft er en helt ny måte å behandle kreft på der kroppens eget immunforsvar aktiveres for å bekjempe kreftcellene. Miljøet i inkubatoren er særlig sterke innen dette fagfeltet, som blir ytterligere styrket ved at immunmonitoreringsenheten ved seksjon for celleterapi ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet flytter inn med syv ansatte i tillegg til Thermo Fisher Scientific.

 

– Thermofisher sine «Dynabeads» brukes i dag innen grunnforskning, til milliarder av diagnostiske tester og nå innen immunterapi. Innovasjon og applikasjonsutvikling skjer i nært samarbeid med forskningsmiljøer, klinikker, og industrielle partnere. Oslo Cancer Cluster har demonstrert høye ambisjoner og gjennomføringsevne på å bli en av de ledende innovasjonsklyngene og vi ønsker å være en del av det. Samlokalisering og felles aktiviteter med klinikken og andre selskaper tror vi er en katalysator for vår vekst og innovasjonsgrad fremover, sier Ole Dahlberg, administrerende direktør i Thermo Fisher Scientific i Norge.

 

– Statsminister Erna Solberg sa da hun åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og inkubator i august i år at helseindustri er en industri med dobbel gevinst: Fremskrittene som gjøres bidrar til velferd og helse samtidig som de skaper verdier og arbeidsplasser. Vi er overbevist om at det norske kreftforskning- og utviklingsmiljøet kan bety mye for et Norge i omstilling, samtidig som vi utvikler morgendagens kreftbehandling, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

 

Kontaktpersoner:

Oslo Cancer Cluster Inkubator: Bjørn Klem, daglig leder: e-post: bk@occincubator.com mobil: 924 161 56

Oslo Cancer Cluster: Ketil Widerberg, daglig leder: e-post: kw@oslocancercluster.no, mobil: 915 77 990

Thermo Fisher Scientific: Ole Dahlberg, adm.dir, e-post: ole.dahlberg@thermofisher.com, mobil 91108260 eller Geir Hetland, finansdirektør, e-post: geir.hetland@thermofisher.com, mobil: 98218280

 

Thermo Fisher Scientific:
Thermo Fisher Scientific i Norge (tidl Dynal Biotech) ble etablert i 1986. Selskapet har fokus på det diagnostiske markedet samt utvikling av nye former for immunterapi spesiellt innenfor kreftområdet. Kundeportoføljen består av mange av verdens største pharma og diagnostiske selskaper i verden. I 2014 hadde selskapet 180 ansatte og omsatte for 760 millioner. Selskapet har produksjonslokaler både i Oslo og Lillestrøm. Det norske selskapet er et datterselskap til Thermo Fisher Scientific som er et børsnotert selskap på NYSE. www.thermofisher.com