Søknadsskrivekurs SMB-instrument

30

EUs SMB-instrument i Horisont 2020 støtter testing og verifisering av disruptive innovasjoner. Meld deg på kurs hos Innovasjon Norge 16. juni i Oslo for å lære om hva du skal tenke på for å best beskrive din prosjektide og markedsplan i en søknad.

Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen “SMB-instrumentet” under Horisont 2020.
For å kunne søke instrumentet i Horisont 2020 må du være en SMB og din løsning må bidra til å løse en av de store samfunnsutfordringene verden står overfor.

Første delen av kurset er generell informasjon om ordningen, mens den andre delen av kurset er mer praktisk rettet for de som har bestemt seg for å søke SMB-instrumentet i 2016 eller 2017.

Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig. Det er begrenset antall plasser. Melde deg på HER

Kursholdere er Innovasjon Norges EU-rådgivere.

SMB instrumentet er en ny finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020.
Finansieringsinstrumentet, som er skreddersydd små- og mellomstore bedrifter, skal bidra til at innovative forretningskonsepter når markedet. SMB-instrumentet er selve virkeliggjøringen av EUs løfte om at det nå er bedriftene som skal sitte i førersetet i EU-prosjekter. SMB-instrumentet skal ta innovasjoner gjennom dødens dal fram til markedet.