SANDS is offering 30 minutes of legal advice to all members of Oslo Cancer Cluster Incubator.

In the last week, the Norwegian authorities have implemented far-reaching measures to stop the spread of the coronavirus. All kindergartens, schools and academic institutions are closed and everyone who is able to work from home is encouraged to do so. In addition, everyone who has been on travel abroad during the last 14 days needs to be in home quarantine. Stricter border control has also been implemented.

Several businesses now face legal questions about how they should approach this coming period. SANDS has especially received questions about contracts, liability issues, rules for putting employees on unpaid leave and about financial circumstances. Read SANDS legal advice below and/or get in touch with one of their lawyers to book an appointment for a free consultation.

Katrine Malmer Høvik – kmh@sands.no – 48016587
Vidar Johnsen – vidar.johnsen@sands.no – 93065919

SANDS legal advice for Oslo Cancer Cluster Incubator members (in Norwegian)

 

See Norwegian version below:

De seneste dagene har norske myndigheter innført omfattende tiltak for å hindre videre spredning av koronaviruset. Alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt, og alle som har mulighet til det oppfordres til å jobbe hjemmefra. I tillegg må alle som har vært i utlandet de siste 14 dagene holde seg i hjemmekarantene. Det er også innført skjerpede grensekontroller.

Flere virksomheter møter på juridiske spørsmål om hvordan de bør gå frem for å håndtere den kommende perioden. Vi har spesielt fått spørsmål om forholdet til inngåtte kontrakter, erstatningsansvar ved forsinkelser, om regler for permitteringer av ansatte og om finansielle forhold. Les våre råd under og/eller ta kontakt med en av våre advokater for å booke din tid for gratis rådgivning:

Katrine Malmer Høvik – kmh@sands.no – 48016587

Vidar Johnsen – vidar.johnsen@sands.no – 93065919