Ny rapport: Kreftkostnader i Norge

Kreftkostnader i Norge: Hvor ligger de største kostnadene? Hvilken kreftform er dyrest? Oslo Economics har utarbeidet en rapport om kostnadene ved kreft.

Kreft er på vei forbi hjerte- og karsykdom som den vanligste dødsårsaken i industrialiserte land. Samtidig lever stadig flere med en kreftsykdom. Oslo Economics har utarbeidet en analyse basert på registerdata, og ved hjelp av en referansegruppe med fremtredende krefteksperter og representanter fra Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen, gjort et forsøk på å fylle kunnskapshullet.

Bristol-Myers Squibb har finansiert arbeidet, men har ikke vært involvert i design, analyser eller rapportering.