Inven2 tildelt 6 millioner i presåkornmidler

AccessCapital

I sterk konkurranse fra 45 søkere har Inven2 fått tildelt NOK 6 mill av presåkornpotten for 2016 fra Innovasjon Norge.

− Presåkornmidlene betyr at vi får mobilisert privat kapital til selskaper som har lovende teknologi men hvor det er tidlig i utviklingen av teknologien, og risikoen er høy, sier daglig leder i Inven2 Ole Kristian Hjelstuen.

− Disse midlene skal ikke bare selskaper som springer ut fra Inven2 ha mulighet til å få tilgang til, men også selskaper som tilhører de nettverkene som støttet opp om søknaden vår. Medio august vil vi gå ut med en utlysning der selskaper kan søke om å få investering fra presåkornmidlene Inven2 har fått tildelt. Det vil bli 4-6 ukers søknadsfrist fra utlysning.

Inven2 fikk også tildelt presåkornmidler fra pilottildelingen i  2015. NOK 3 mill er allerede investert i selskapene Prediagnostics AS, Idia AS og Epiguard AS. Presåkornmidlene bidrar til risikoavlastning slik at nystartede selskaper lettere vil kunne tiltrekke seg kapital fra andre investorer.

 

Les mer om årets tildeling:

– Innovasjon Norge: Deler ut 100 millioner gründerkroner

– Shifter: Slik skal de bruke pengene som strøs over norske gründere