Forskningsrådet utlyser postdoktormidler innen kreft

Forskningsrådet har publisert utlysning av midler til postdoktor på kreftområdet med søknadsfrist 7. september 2016. Postdoktorperioden er totalt 3 år, hvorav de to første årene ved IARC i Lyon, Frankrike, og det siste året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs strategi, og søknaden skrives i dialog med en forskningsgruppe ved IARC.

 

Les hele utlysningsteksten her

 

Du kan fylle ut søknadsskjemaet fra 6 uker før søknadsfristen. Innen den tid oppfordrer Forskningsrådet potensielle søkere til å ta kontakt med forskere ved IARC og forberede søknaden.