Live podkast fra Radiumhospitalets forskningsstiftelse (RADFORSK). Temaet vil være «Persontilpasset kreftmedisin – en nær framtid takket være norsk forskning?» Moderator: Jónas Einarsson og Elisabeth Kirkeng Andersen Norsk forskning og teknologi kan i nær framtid bidra til at kreftpasienter får rett behandling til rett tid, tilpasset den kreftformen akkurat de har. Professor Erik Fosse og professor […]