Hvordan vil helsetjenesten i Norge se ut om 20 år? Dette blir et sentralt tema når Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til Nasjonal helseinnovasjonskonferanse i Kristiansund. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum ønsker med konferansen å skape en nasjonal og framtidsrettet møteplass. Nytenking og visjoner står sentralt. Det gjør også kompetanse- og nettverksbygging. Nasjonal helseinnovasjonskonferanse henvender seg […]